Novinky na portálu

EURES – zdroj zkušených evropských zaměstnanců

Německý Hannover každoročně hostí největší veletrh v Evropě. Pod jednou střechou se tu setkává přibližně 6 500 společností z oblastí inovací, rozvoje a průmyslu. V dubnu 2011 se síť EURES rozhodla propagovat své služby mezi společnostmi a uchazeči o zaměstnání.
   
 „Síť EURES je jedinečným nástrojem, s jehož pomocí mohou společnosti nalézt potenciální zaměstnance s evropskými zkušenostmi. Na portálu EURES je v současné době zaregistrováno více než 600 000 životopisů. EURES má k dispozici síť více než 850 kvalifikovaných poradců a každoročně organizuje v celé Evropě přibližně 100 Evropských dní pracovních příležitostí. To je nejdůležitější informace, kterou chceme sdělit společnostem účastnícím se tohoto veletrhu,“ uvádí Nathalie Rivault, koordinátorka sítě EURES v Německu.
 
A dodává: „Je zřejmé, že o našich službách ví pouze velmi málo společností, musíme proto ještě vykonat hodně práce, abychom zvýšili informovanost o službách sítě EURES mezi evropskými společnostmi.“
 
„Chtěli bychom, aby i další společnosti, stejně jako společnosti účastnící se veletrhu, věděly o tom, jak síť EURES pomáhá lidem získávat pracovní zkušenosti na evropské úrovni a tím zvyšovat hodnotu jejich životopisů. Po zaměstnavatele je síť EURES zprostředkovatelem při hledání zaměstnanců s evropskými zkušenostmi, kteří jsou žádáni v mnoha společnostech“, vysvětluje Nathalie Rivault.
 
Hannoverský veletrh vždy přiláká více než 230 000 návštěvníků.
 
Další informace:
 
Další informace o síti EURES pro zaměstnavatele
 
Obraťte se na místního poradce sítě EURES
 
Oficiální internetové stránky EURES Německo

« Zpět