Novinky na portálu

Přechodná pravidla pro pracovníky z EU končí 1. května

Od 1. května 2011 budou moci občané z osmi zemí, které přistoupily k Evropské unii v roce 2004, libovolně pracovat v kterémkoli evropském členském státě, neboť dochází ke zrušení posledních omezení.
 
Kterých členských států se to týká?
Občané z České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska již nebudou muset žádat o pracovní povolení, firemní sponzorství nebo dlouhodobé smlouvy, budou-li chtít pracovat v jiném evropském členském státě. Budou mít stejné základní právo „volného pohybu pracovních sil“ jako občané ze starších členských států Evropské unie i občané z Malty a Kypru, na které se omezení při přistoupení v roce 2004 nevztahovala.
 
Nebyla omezení zrušena již dávno?
Irsko, Spojené království a Švédsko byly jediné členské státy, které při přistoupení uvedených osmi zemí k Evropské unii v roce 2004 omezení neuplatnily. Pracovníci, kteří přišli za prací do Spojeného království, však byli povinni se zaregistrovat v registračním systému Spojeného království. Ke dni 30. dubna 2011 nicméně přestane platit i tato povinnost. Dalších 10 členských států přistoupilo ke zrušení omezení postupně v letech 2006 až 2009. Jedinými členskými zeměmi, které omezení nadále uplatňovaly, byly Německo a Rakousko, tato omezení však dnem 30. dubna 2011 končí.
 
O jaká omezení se vlastně jednalo?
Původních 15 členských států Evropské unie (EU-15) mohlo uplatňovat vnitrostátní opatření po dobu prvních dvou let po přistoupení nových členských států k EU v roce 2004. Státy EU-15 pak musely uvědomit Evropskou komisi, pokud chtěly opatření nadále uplatňovat po další tři roky. Po pěti letech, jestliže chtěly v omezeních pokračovat po dobu dalších dvou let, musely prokázat, že pokud by tak neučinily, poškodilo by to jejich trh práce.
Mnozí lidé v osmi z deseti nových členských států, kteří chtěli pracovat v Německu či v Rakousku, potřebovali pracovní povolení nebo pracovní smlouvy na dobu určitou. To však je již minulostí. Maximální doba platnosti omezení činila sedm let a tato lhůta uplynula dne 30. dubna 2011.
 
Znamená to, že již tedy neexistují vůbec žádná další omezení?
Stále existují určitá omezení pro ty země, které přistoupily k Evropské unii v roce 2007, jmenovitě pro Bulharsko a Rumunsko, tato omezení však také skončí, a to ke dni 1. ledna 2014.
V jednotlivých členských státech se stále používají vnitrostátní právní předpisy a pravidla se liší. Před odjezdem z domova byste se tedy měli vždy obeznámit s podmínkami práce, zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Dobrým prvním krokem by bylo obrátit se na místního poradce EURES v zemi, do níž hodláte odjet, a informovat se o tamních platných právních předpisech.
 
Další informace:
 
Informace o životních a pracovních podmínkách v jiných evropských zemích na portálu EURES
 
Informace o stěhování do jiné evropské země na internetové stránce  Europe
 
Systémy sociálního zabezpečenípodle zemí

« Zpět