Novinky na portálu

Stovky španělských pracovníků míří do Švýcarska

Přes 4 000 stavebních dělníků z celého Španělska se v březnu 2011 sešlo v Madridu na Dnech pracovních příležitostí pořádaných sítí EURES. Doufali, že se jim podaří získat jedno ze stovek volných pracovních míst nabízených čtyřmi hlavními personálními agenturami, které se této akce zúčastnily.
 
Madridské dny pracovních příležitostí společně uspořádali španělští a švýcarští zástupci sítě EURES za účelem náboru španělských stavebních dělníků na volné pozice ve Švýcarsku.
 
„Akce byla velmi úspěšná. Personální agentury, pro které EURES provedl předběžný výběr případných uchazečů, ji hodnotily hodně pozitivně,“ uvedla Maria José Arias Fernàndez, vedoucí španělské pobočky sítě EURES.  
 
Poradci EURES vyhledali na portálu EURES uchazeče o zaměstnání ze svých regionů, kteří vyhovovali požadavkům v popisu práce. Po úvodním telefonním pohovoru byli tito uchazeči pozváni na informační setkání pořádané poradcem EURES z jejich regionu. Uchazeči s požadovanými schopnostmi a zkušenostmi byli poté na Dnech pracovních příležitostí v Madridu představeni personálním agenturám.
 
„Ve Švýcarsku je nedostatek stavebních dělníků. Řada mladých uchazečů o zaměstnání zde totiž dává přednost práci, která je méně fyzicky náročná. Španělští stavební dělníci mají dobré vzdělání a jsou pracovití, a proto jsou ve Švýcarsku velmi žádaní,“ vysvětluje Paulo Mendes, vedoucí oddělení náboru pracovníků ze společnosti Personal Liga, jedné z madridských personálních agentur.
 
Manpower, největší personální agentura, která se akce zúčastnila, doufá, že v nadcházejících měsících přijme okolo 200 osob. Společnost Personal Liga a společnost Almobau by chtěly najmout po 20 pracovnících.  
 
Nábor pracovníků vyžaduje určitý čas. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko není členským státem EU, je třeba získat pracovní povolení. Nově přijatí pracovníci si také musí najít ubytování. Přesto se pouhé dva týdny po Dnech pracovních příležitostí do Švýcarska přestěhovalo již 18 pracovníků. „Naše služby však nekončí předběžným výběrem. Poradce EURES má pocit z dobře vykonané práce až v momentě, kdy uchazeč o zaměstnání nalezne v nové, hostitelské zemi dobrou práci a přiměřené životní podmínky,” dodává Maria José Arias Fernàndez.  
 
Další informace:
Zjistěte si v kalendáři akcí EURES, kdy se konají další Dny pracovních příležitostí ve vašem regionu.

« Zpět