Novinky na portálu

The European Job Mobility Bulletin

Podle říjnového vydání monitoru European Vacancy Monitor došlo v prvním čtvrtletí roku 2011 oproti stejnému čtvrtletí roku 2010 k nárůstu v oblasti počtu volných pracovních míst a přijatých zaměstnanců. Tento nárůst byl výraznější v zemích severní a západní Evropy a v soukromém sektoru. Nabídka volných pracovních míst ve veřejném sektoru byla i nadále nižší, přičemž se jednalo zejména o místa v oblasti vzdělávání.
Podle posledního vydání bulletinu European Job Mobility Bulletin, který vychází z údajů o volných pracovních místech zveřejněných na portálu EURES, jsou k dispozici kvalitní pracovní příležitosti v těchto profesích:
  • pracovníci poskytující služby v domácnosti a pracovníci v pohostinství v Německu, Rakousku, Spojeném království, Francii a Belgii,
  • mechanici a seřizovači strojů a zařízení v Německu, Belgii, Spojeném království, Rakousku a Francii,
  • administrativní pracovníci ve Spojeném království, Německu, Belgii, Francii a Švédsku,
  • řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb v Německu, Spojeném království, Belgii, Francii a Polsku,
  • pomocní pracovníci ve výrobě v Německu, Spojeném království, Rakousku, Belgii a České republice.
V tomtéž vydání bulletinu se nachází také seznam pěti nejžádanějších povolání na portálu EURES. Ke konci srpna se jednalo o tato povolání:
  1. odborníci v oblasti financí a prodeje: 29 800 volných pracovních míst v Německu, 3 500 ve Francii, 2 800 v Belgii,
  2. pracovníci v maloobchodě a předváděči výrobků: 11 300 volných pracovních míst v Německu, 5 600 v Belgii, 2 600 v Rakousku,
  3. pracovníci v oblasti osobní péče a související profese: 23 600 volných pracovních míst ve Spojeném království, 11 300 v Německu, 1 800 ve Francii,
  4. odborníci v oblasti moderní péče o zdraví: 24 500 volných pracovních míst ve Spojeném království, 9 900 v Německu, 3 400 v Belgii,
  5. mechanici a seřizovači elektrických a elektronických zařízení: 26 600 volných pracovních míst v Německu, 9 200 ve Spojeném království, 1 600 v Belgii.
European Vacancy Monitor poskytuje přehled o nejnovějším vývoji na evropském trhu práce. European Job Mobility Bulletin se zaměřuje na analýzu volných pracovních míst, která uveřejňují veřejné služby zaměstnanosti jednotlivých států na portálu EURES. Tyto dva čtvrtletní zdroje informací zahájily činnost v rámci stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 s názvem „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“.

« Zpět