Novinky na portálu

Jak může učení se cizím jazykům přinášet nové pracovní příležitosti

Ostrovy Åland v Baltském moři patří Finsku, jejich obyvatelstvo však mluví převážně švédsky. Míra nezaměstnanosti na těchto ostrovech je relativně nízká a ekonomice se celkově daří, takže se tu vždy najdou pracovní příležitosti pro kvalifikované uchazeče o zaměstnání z jiných koutů Evropy.

Poradkyně EURES Suzanne Sjölund, která působí na ostrovech Åland, se rozhodla této skutečnosti využít a prostřednictvím kolegy ze sítě EURES ve Švédsku se obrátila na Dr. Rainera Schwenkeho, ředitele školy Schwedenkontor (www. schwedenkontor.de). Schwedenkontor je jazyková škola sídlící ve městě Greifswald v Německu, která úzce spolupracuje s místními službami zaměstnanosti. Škola se specializuje na skandinávské jazyky, čímž se snaží přispět k tomu, aby kvalifikovaní nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání z Německa mohli hledat uplatnění ve Švédsku a jiných oblastech, kde se mluví švédsky, ale i v Norsku a Dánsku.

Jelikož míra nezaměstnanosti v oblasti kolem Greifswaldu zůstává poměrně vysoká, bylo zapotřebí hledat pro tamní uchazeče o zaměstnání pracovní příležitosti. Plán byl takový, že Schwedenkontor nalezne německé uchazeče o zaměstnání ochotné učit se švédsky a EURES vyhledá zaměstnavatele na ostrovech Åland, kteří poskytnou stáž o délce až 6 týdnů s možností dlouhodobého zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání tak dostanou příležitost získat praktické zkušenosti a zlepšit svou znalost švédštiny a zaměstnavatelé budou moci využít kvalifikované a motivované německé pracovníky. Jediným požadavkem bylo, že zaměstnavatel poskytne rovněž ubytování, aby uchazečům alespoň zčásti usnadnil jejich přesun na ostrovy.

Hned v počátku této spolupráce byl Dr. Schwenke pozván na ostrovy, kde se setkal se Suzanne a 20 zaměstnavateli. Podle Suzanne byli na toto setkání pozváni pouze ti zaměstnavatelé, kteří opravdu hledali nové pracovníky a nabízeli možnost stálého zaměstnání. „Chtěli jsme se ujistit, že nedojde ke zneužití situace těchto uchazečů,“ vysvětlila. „Samozřejmě však bylo vždy na zaměstnavateli, zda po ukončení stáže pracovníkům nabídne pracovní smlouvu na dobu neurčitou či nikoli.“

Do spolupráce se nejprve zapojilo šest zaměstnavatelů, kteří nabízeli uplatnění v nejrůznějších profesích: od řidičů nákladních vozů po instalatéry a mechaniky. Po ukončení stáže bylo pěti stážistům nabídnuto trvalé zaměstnání a čtyři z nich na ostrovech dosud působí. Od té doby se do projektu zapojili další zaměstnavatelé a spolupráce se školou Schwedenkontor trvá dodnes. První čtyři stážisté se samozřejmě o svých zkušenostech baví s jinými lidmi, a na Suzanne se tak s dotazy ohledně možného pracovního uplatnění na ostrovech obracejí další uchazeči o zaměstnání. V průběhu několika let díky této spolupráci našlo pracovní uplatnění na ostrovech Åland přibližně osm až deset nezaměstnaných kvalifikovaných pracovníků z Německa.

« Zpět