Novinky na portálu

Zabavte své zákazníky za pomoci sítě EURES

V letoviscích a prázdninových destinacích v celé Evropě patří zábavní činnosti mezi hlavní relaxační aktivity hostů. Dvě společnosti se sídlem v Itálii, Art & Show s.r.l a RTM s.r.l., spolupracují na zajišťování turistických aktivit a dalších podobných služeb v severovýchodní Itálii, ale i v dalších místech na celém světě. Společnost Art & Show působí v odvětví zábavných činností a společnost RTM v oblasti cateringu.
Zaměstnávají od 9 osob (v období mimo sezonu) do 400 osob (v letních měsících) – mají tedy obrovskou potřebu pracovníků hovořících více jazyky z celé Evropy. A v této souvislosti se obrátili na síť EURES.

Paní Sara Di Giacomo, náborová asistentka pro obě organizace, vysvětluje, proč je v této oblasti přijímání pracovníků z celé Evropy tak důležité: „Zákazníci, kteří přijíždějí na dovolenou do míst, kde pracujeme, se chtějí cítit komfortně a chtějí být vítání. Naši zákazníci přijíždějí z celé Evropy, zejména však z Nizozemska, Německa a Skandinávie, takže je pro ně velkou výhodou, když s našimi pracovníky mohou jednat a mluvit svým rodným jazykem.“

Paní Di Giacomo se o síti EURES dozvěděla poprvé v okamžiku, kdy sama hledala zaměstnání. Když začala pracovat pro společnosti Art & Show a RTM, vzpomněla si, jak užitečné pro ni byly nabízené služby. V březnu 2010 tedy paní Di Giacomo zahájila spolupráci s pobočkami sítě EURES v Miláně a Senigallii, aby zvýšila jak kvalitu přijímaných pracovníků, tak rozsah náboru v Itálii a v celé Evropě. „Než jsem objevila EURES, vždy jsem publikovala naše volná místa nejrůznějšími způsoby: na webových stránkách, v novinách, prostřednictvím dopisů zaregistrovaným zájemcům atd. Nyní stačí, když pošlu informace o volném pracovním místě kontaktním pracovníkům sítě EURES a vím, že tyto informace si budou moci přečíst lidé v celé Evropě. Díky síti EURES dnes společnosti Art & Show a RTM dostávají každý den v průměru 77 žádostí od uchazečů o práci z celé Evropy. Mimo občanů Itálie společnosti přijímají zejména pracovníky z Nizozemska, Dánska a Německa, a to na základě národností a požadavků svých zákazníků.

Paní Di Giacomo podotýká, že poradci EURES a jejich asistenti byli velice nápomocní při předávání pracovních nabídek dalším poradcům EURES v celé Evropě. Její spolupráce s poradkyní EURES, Laurou Robustini a asistentkou Rosarií Petrillo z Milána, i poradkyní Graziellou Massi ze Senigallie, byla velice úspěšná. Poradci a poradkyně EURES, se kterými spolupracuje, jí navíc často pomáhají s předběžným výběrem uchazečů a pořádají pohovory mezi zaměstnavateli a potenciálními zaměstnanci ve svých kancelářích. „To je pro nás velice výhodné, protože si nemusíme pronajímat prostory a můžeme tak snižovat náklady“.

Obecně vzato, paní Di Giacomo říká, že spolupráce se sítí EURES je pro její organizaci velice významná. Bez váhání doporučuje síť EURES ostatním zaměstnavatelům, ale samozřejmě i uchazečům o práci, kteří hledají zajímavou příležitost v prázdninovém letovisku.

« Zpět