Novinky na portálu

Evropské dny pracovních příležitostí 2010

Sezóna Evropských dnů pracovních příležitostí 2010 začala. Na podzim letošního roku budou uspořádány stovky akcí po celé Evropě, ve městech i na malých městech, kde se budou setkávat uchazeči o zaměstnání a zaměstnavatelé hledající pracovní místo či zaměstnance nejlépe splňující jejich požadavky.

V současných ekonomických podmínkách, kdy mnoho zemí trpí vysokou mírou nezaměstnanosti, může být dobrým řešením určité období strávené pobytem a prací jinde v Evropě. Nejenže to uchazečům o zaměstnání poskytne příležitost zlepšit si své dovednosti a rozšířit odborné zkušenosti, ale prostřednictvím náboru zaměstnanců z jiných evropských zemí mohou zaměstnavatelé přinášet na pracoviště nové jazyky a přístupy.

EURES, evropská síť pracovní mobility je tu proto, aby pomohla lidem, kteří buď chtějí hledat práci v zahraničí, nebo chtějí uskutečňovat nábor zaměstnanců z jiných zemí v Evropě. EURES poskytuje služby vyhledávání pracovních míst a uchazečů o zaměstnání po celé Evropě jak on-line, tak i prostřednictvím sítě 850 poradců EURES, ale nabízí i pomoc a poradenství v průběhu procesu přestěhování.

Evropské dny pracovních příležitostí poskytují jedinečnou příležitost zjistit, co Evropa může nabídnout. Jednotlivé dny pracovních příležitostí se liší svým záběrem a zaměřením, ale všechny jsou pořádány s cílem podpořit mobilitu. Pro uchazeče o zaměstnání a pracovníky v každém věku a s jakoukoli průpravou, kteří chtějí změnit svoji práci, jsou ideálním prostředím pro setkávání se zaměstnavateli, získávání informací o životě a práci v jiné zemi a pro rozhovor s poradci EURES o možných nových příležitostech v zahraničí. Zaměstnavatelé, kteří hledají nové zaměstnance nebo chtějí poznat, co nabízí jiný trh práce, zde mohou současně zřizovat svoje stánky, poskytovat prezentace a dokonce i pořádat pohovory s vybranými kvalifikovanými uchazeči.

Letos se Evropské dny pracovních příležitostí budou konat ve většině evropských zemí, od Estonska přes Belgii až po Itálii. Některé jsou zaměřeny na lidi žijící v přeshraničních regionech, jiné na studenty a absolventy vysokých škol, kteří hledají informace o školení, vzdělávání nebo svoje první pracovní místo v zahraničí. Další mohou být třeba pro pracovníky v konkrétním odvětví, například ve zdravotnictví. Bez ohledu na věk, průpravu nebo obor je zaručeno, že se v blízkém okolí koná zajímavá akce.

V minulém roce byly akce velice různorodé, takže každý účastník si mohl najít akci, která pro něho byla vhodná. Zde je několik příkladů akcí uskutečněných v roce 2009.

Poznaň, Polsko
Pátý Evropský den pracovních příležitostí se uskutečnil v Poznani za účasti polských zástupců EURES i zástupců poznaňských místních orgánů. Byli přítomni i poradci EURES z Dánska, Finska, Irska, Německa, Norska, Rakouska, Spojeného království a Švédska, aby představili účastníkům životní a pracovní podmínky v těchto zemích a příležitosti, které pro ně existují. Zúčastnilo se také více než 20 evropských zaměstnavatelů, aby si pohovořili s polskými pracovníky z odvětví zdravotnictví, sociální péče, stavebnictví, potravinářského průmyslu a zemědělství.

Frankfurt, Německo
Na tuto akci přišly tisíce uchazečů o zaměstnání, aby si pohovořili s německými a evropskými zaměstnavateli, poradci EURES působícími v „EURES Village“ (vesničce EURES) a zástupci sítí jako Europass a Eurodesk. Velké počty zájemců přilákaly také prezentace o životních a pracovních podmínkách v Dánsku, Francii, Irsku, na Maltě, v Norsku, Rakousku, Spojeném království, Španělsku, Švédsku a Švýcarsku a zaměstnavatelé uváděli, že byli velmi spokojeni s počtem a kvalitou uchazečů, se kterými hovořili.

Brusel, Belgie
Nejvýznamnější akce sítě EURES, bruselský Evropský den pracovních příležitostí, je jedinečný. Každý rok přiláká tisíce lidí z celé Evropy – uchazečů o zaměstnání ze zahraničí, pracovníků, kteří chtějí změnit práci a kteří již žijí v Bruselu, a zaměstnavatelů, kteří doufají, že zde najdou kvalifikované uchazeče hovořící více jazyky. V roce 2009 se této akce zúčastnilo přibližně 12 000 uchazečů o zaměstnání a 80 zaměstnavatelů. Síť EURES zde měla silné zastoupení a poradci EURES byli k dispozici a poskytovali poradenství týkající se psaní životopisů a informace o příležitostech v Bruselu a v zahraničí.

Pro získání podrobnějších informací o nadcházejících akcích navštivte kalendář akcí na portálu EURES nebo si promluvte se svým nejbližším poradcem EURES http://ec.europa.eu/eures.

« Zpět