Novinky na portálu

Nová pravidla v oblasti práv sociálního zabezpečení při pohybu osob v rámci Evropy

Dne 1. května 2010 vstoupila v platnost nová nařízení týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení v Evropě. Za uplynulých 50 let se jedná teprve o druhou zásadní reformu těchto pravidel, jejichž cílem je zajistit, aby mobilní pracovníci při pohybu v rámci Evropy neztratili svá práva sociálního zabezpečení. Čtyři pilíře koordinace zůstávají beze změny:

  • Pojištěná osoba je vždy pojištěna podle právních předpisů jediného členského státu: obecně vzato pokud jste ekonomicky aktivní, bude se jednat o zemi, ve které pracujete, a pokud jste ekonomicky neaktivní, pak to bude země pobytu.
  • Zásada rovného zacházení zajišťuje, že máte stejná práva a povinnosti jako státní příslušníci dané země.
  • V případě potřeby se mohou při výpočtu dávky zohlednit i období, během kterých jste byli pojištěni v jiných zemích EU.
  • Pokud žijete v jiné zemi, než je země, ve které jste pojištěni, peněžité dávky mohou být „exportovány“.

Jaké změny tedy přinášejí nová pravidla? Hlavním záměrem jejich modernizace bylo zlepšení ochrany občanských práv. Například od národních správních orgánů se nyní požaduje, aby poskytovaly uživatelsky vstřícné služby a proaktivně dodávaly občanům informace, které potřebují při zjišťování jejich práv. Dříve platné on-line formuláře jsou nahrazovány omezeným počtem tištěných dokumentů, čímž se vyřeší situace, kdy mobilní osoby potřebují mít u sebe důkaz svých nároků, například při „exportování“ dávek v nezaměstnanosti při hledání nového zaměstnání. Tyto jednoduché a uživatelsky přívětivé „přenosné dokumenty“ jsou ve všech zemích EU/EHP sjednoceny a vzájemně uznávány.

Více informací o Vašich právech sociálního zabezpečení při pohybu v rámci Evropy jsou k dispozici na aktualizovaných webových stránkách http://ec.europa.eu/social-security-coordination .

« Zpět