Novinky na portálu

Stačí naladit na kariéru snů

Samostatné podnikání je lákavý a populární způsob obživy. Umožňuje člověku jít za svým celoživotním snem, a to bez velkých omezení. Samostatně výdělečná činnost ale samozřejmě není procházkou růžovým sadem a ti, kdo zkouší založit svůj vlastní podnik nebo pracovat na volné noze, často uvítají dobrou radu.

EURES může lidem na volné noze poskytnout podporu a specializované poradenství vztahující se k dané zemi. Poradci EURES jim navíc mohou zprostředkovat kontakt s dalšími samostatně výdělečnými osobami, které se s nimi díky svým zkušenostem mohou podělit o užitečné tipy na to, jak se poprat s každodenními záležitostmi a úskalími spojenými s tímto způsobem života. Tato pomoc přišla velmi vhod i jedenatřicetiletému muzikantovi Nykkövi, který nyní pobývá v severní Anglii, kde pracuje jako nezávislý doprovodný hudebník u dvou různých sborů a v několika divadlech.

Nykkö dříve žil v Bordeaux, kde působil jako učitel hry na varhany a na klávesy. Toužil však po změně. Přál si mít více volnosti ke zkoušení nových věcí v hudbě, experimentovat s novými činnostmi a také nabrat nové zkušenosti.
Dospěl k tomu, že nejlepším řešením by mohla být práce v zahraničí, a začal se poohlížet po příležitostech. Když se přes místní služby zaměstnanosti v Bordeaux dozvěděl o EURES, obrátil se na poradkyni EURES Catherine Galharret, aby s ní probral své možnosti a informoval se o konkrétních volných místech v zahraničí. Při prozkoumávání trhů v různých částech Evropy Catherine Nykkövi sdělila, že dobré pracovní příležitosti pro hudebníky jsou ve Spojeném království. Ze své zkušenosti věděl, že na rozdíl od Francie, kde má při žádostech o pracovní místo velkou váhu odpovídající vzdělání a kvalifikace, jsou zaměstnavatelé ve Spojeném království otevřenější k přijímání uchazečů na základě jejich schopností a dosavadních zkušeností.

V té době Nykkö potřeboval najít způsob, jak navázat kontakt s potenciálními zaměstnavateli, a rozhodl se zariskovat - bez otálení odjel do Británie. Catherine mu ochotně pomohla s příslušnými administrativními dokumenty souvisejícími se sociálním pojištěním apod. „Na Catherine bylo skvělé, že evidentně věděla, o čem mluví – sama měla za sebou pracovní zkušenost v několika různých zemích, takže měla přehled o skutečných problémech osob v podobné situaci," uvedl Nykkö.

Nykkö se usadil v severní části Anglie a začal se rozhlížet po pracovních příležitostech. Dnes se díky dostatku práce bez problémů uživí, ale přiznává, že zpočátku to šlo pomalu.

Dostat se na místní hudební trh nebylo vzhledem k všudypřítomným úsporným opatřením a nevýhodné pozici cizince vůbec jednoduché. Nejprve to zkoušel ve městě Wellington v oblasti Midlands, kde zašel do kostela a poptal se, jestli nepotřebují varhaníka. Ačkoli zde Nykkö neuspěl, dostalo se mu rady ohledně možnosti učit soukromé hodiny, které využil. Díky rozesílání životopisu do nejrůznějších koncertních síní a spuštění vlastní webové stránky (www.musicalnykko.co.uk) se mu také podařilo domluvit několik koncertů v Sheffieldu a Manchesteru. Postupem času začal mít stálý přísun pracovních příležitostí.

„Zažil jsem pár těžkých měsíců, ale na druhou stranu jsem konečně jednou měl příležitost si všechny možnosti svobodně promyslet. A také jsem byl stále v kontaktu s Catherine.“ Na základě jejího doporučení se Nykkö rovněž obrátil na poradce EURES působícího v Birminghamu.

Nykkö vidí svou budoucnost optimisticky. Z jeho zkušeností lze vyčíst obtíže, ale i určité výhody práce na volné noze. EURES pomáhá jednotlivcům překonat administrativní překážky a nejistoty, aby se mohli v klidu soustředit na využití svého talentu nebo nápadů. Je však také třeba si jít odhodlaně za svým, jak ostatně jasně dokazuje příběh našeho mladého hudebníka.

« Zpět