Novinky na portálu


Podpora mobility mládeže v severských zemích

Pro mladé lidi ve věku 18 až 28 let, kteří mají zájem pracovat v severském regionu, by Nordjobb (http://www.nordjobb.net/) mohl být odpovědí. Nordjobb je výměnný program mezi severskými zeměmi, který provádí Severské sdružení (Föreningen Norden).

Do programu se hlásí mladí lidé z celé Evropy. Nepožaduje se žádná předchozí praxe, pouze je nutné, aby žadatelé měli zájem o severskou kulturu, dobrou znalost dánštiny, norštiny nebo švédštiny a ochotu naučit se maximum v průběhu jejich práce. Program nabízí široký rozsah prací, od sezónní práce v zemědělství, práce ve skladech po pomoc v domovech důchodců a denních stacionářích.

Program Nordjobb obvykle poskytuje náborovým pracovníkům profily mladých žadatelů. Občas se však může stát, že náboroví pracovníci hledají zaměstnance, které nemají, a právě v tomto okamžiku se může velmi osvědčit spolupráce se sítí EURES. Například Nordjobb a EURES ve Finsku nedávno úzce spolupracovaly při obstarání řidičů kamionů do Švédska, což je oblast, ve které ve Švédsku existuje vysoká poptávka po pracovnících, kteří jsou k dispozici ve Finsku.

Spolupráce mezi těmito dvěma sítěmi je zřejmá zejména v případě pořádání informačních a náborových akcí pro společnosti. Frederik Jakobsen z programu Nordjobb velmi úzce spolupracoval se sítí EURES ve Finsku při pořádání těchto náborových dnů. Vysvětluje, že tento proces je jednoduchý, ale účinný, obvykle se náborová akce uspořádá pro konkrétního zaměstnavatele, který potřebuje pracovníky ze zahraničí. Takový zaměstnavatel může pocházet z jakéhokoli odvětví. Společnosti jsou předem představeni vybraní potenciální uchazeči, z nichž někteří jsou uchazeči o zaměstnání registrovaní na portálu EURES. Náborový pracovník si pak může zvolit ty uchazeče, které by chtěl pozvat na pohovor na dané akci.

EURES rozesílá pozvánky a cestovní náklady uchazečů hradí finská veřejná služba zaměstnanosti. Finský poradce sítě EURES, Tomi Puranen dále vysvětluje, že obvykle akci zahájí tím, že uvítá uchazeče o zaměstnání před tím, než zástupci programu Nordjobb a zaměstnavatele začnou hovořit o praktických aspektech práce pro tuto společnost – například o každodenních úkolech, platu, ubytování a aktivitách ve volném čase. Poté se po zbytek dne konají pohovory a přítomný poradce sítě EURES je k dispozici, aby poskytoval informace a rady týkající se života a práce v zahraničí. Tyto akce jsou také samozřejmě otevřeny pro širší veřejnost.

Od března 2008 se tyto akce konaly dvakrát až třikrát ročně v Turku ve Finsku. Dosud bylo výsledkem každé akce přibližně deset nabídek pro finské uchazeče o zaměstnání. Tomi říká: „Zástupci sítě EURES a programu Nordjobb si mohou vyměňovat kontakty na zaměstnavatele a pomáhat tak uchazečům o zaměstnání, kteří hledají práci v severských zemích. Pokud se jedná o uchazeče o zaměstnání, poradci sítě EURES i programu Nordjobb jsou k dispozici, aby poskytovali rady a informace v každé etapě tohoto procesu, a to doma i v hostitelské zemi.“

„Nordjobb a EURES společně skutečně pomáhají zlepšovat příležitosti pro mladé lidi z celé Evropy a současně podporují porozumění a zájem o severskou kulturu,“ dodává Frederik.

« Zpět