Novinky na portálu


Přirozená cesta k práci v zahraničí

V roce 2007 ukončila Marie Neczyporenko studium na lovaňské Katolické univerzitě v belgickém Louvain-la-Neuve. Dovršila magisterské studium v oboru biologie a poohlížela se po příležitostech k získání zkušeností a ke studiu nového jazyka. Pokud jde o život a práci v jiných zemích Evropy, nebyla Marie již žádným nováčkem. V rámci programu ERASMUS strávila jeden rok ve španělské Valencii a také absolvovala stáž ve Francii, během níž pracovala v přírodní rezervaci. Velmi si přála nabrat další zkušenosti ze zahraničí a dala se proto do pátrání po příležitostech.

Po neúspěšné spolupráci s jinou organizací při vyhledání na internetu narazila na EURES. Toto hledání ji dovedlo přímo na portál EURES, kde nalezla komplexní seznam příležitostí i kontaktních údajů na poradce EURES. Její partner v té době působil v Itálii a tak se rozhodla, že ihned zkontaktuje italského poradce EURES a požádá ho o informace o potenciálních příležitostech v této zemi. Itálie ji navíc velmi zajímala, protože má rozmanitou flóru a faunu, které ještě nejsou důkladně prostudovány.

Jelikož největší italský národní park se rozkládá v provincii Salerno v jihozápadní Itálii na pobřeží Tyrhénského moře, zaměřila se Marie v první řadě na tuto oblast. Na portálu EURES našla kontaktní údaje na poradkyni EURES v regionu, Immacolatu Carillovou, a bez zbytečného otálení se na ni hned obrátila. Začala tím, že Immacolatě za účelem navázání kontaktu poslala e-mail, po kterém o věci dále diskutovaly telefonicky. Immacolata představovala pro Marii při hledání příležitostí v regionu nedocenitelnou pomoc a zanedlouho společně objevily tříměsíční stáž v národním parku spojenou s grantem pro úspěšného kandidáta.

Postup podání žádosti byl mimořádně jednoduchý. Immacolata pomohla Marii navázat kontakt se zaměstnavateli a během svého pobytu v regionu o letních prázdninách se Marie sešla s ředitelem a jedním z biologů parku. Setkání bylo zjevně úspěšné, protože Marie byla brzy poté přijata.

Aby se Marie náležitě připravila na stěhování, zapsala se do měsíčního intenzivního kurzu italštiny. Měla tudíž dobrý základ, na kterém mohla budovat svou znalost jazyka, nicméně zjistila, že největšího pokroku může dosáhnout pobytem přímo v Itálii. Vedoucí stáže Marii také pomohl zajistit ubytování ve vesnici Vallo della Lucania, která se nachází přímo v národním parku.

Během své stáže ve Vallo della Lucania pracovala Marie na celé řadě projektů a získala tak spoustu cenných zkušeností. Úzce spolupracovala se dvěma italskými výzkumnými pracovníky a tento kontakt se staršími, velice zkušenými odborníky jí umožnil rozšířit své znalosti a porozumění způsobem, jaký dosud nepoznala. Marie také nadšeně hovořila o tom, že dostala příležitost realizovat i jeden vlastní projekt zaměřený na škody, které v parku způsobuje černá zvěř. Po celou dobu stáže udržovala Immacolata s Marií úzký kontakt a pravidelně si vyměňovaly e-maily, v nichž Marie své poradkyni EURES sdělovala aktuální informace o svých pokrocích.

Na konci stáže se Marie, její vedoucí a Immacolata sešli na setkání, při němž si poskytli zpětnou vazbu a prodiskutovali Mariiny zkušenosti. Všichni souhlasili s tím, že to byla maximálně přínosná zkušenost: „Moje práce tady byla velmi zajímavá; dostala jsem velkou odpovědnost a mám pocit, že se můj životopis díky tomu výrazně vylepšil. Cítila jsem se dobře začleněná do týmu a s mými italskými kolegy jsem stále v kontaktu,“ vysvětluje Marie. „Jsem přesvědčená, že EURES je cennou platformou pro vyhledávání příležitostí k pracovním zkušenostem,“ dodává.

Dnes je Marie zpět v Belgii, kde pracuje jako bezpečnostní analytička – studuje sekundární účinky vakcín v jedné farmaceutické společnosti. Je toho názoru, že během své italské stáže získala neocenitelné zkušenosti, a je si jistá, že její tehdejší spolupráce s EURES pro ni bude přínosná i v budoucnu

« Zpět