Novinky na portálu


První kroky absolventů

Agne and Remigijus z města Klaipeda v Litvě se po ukončení vysokoškolského studia rozhodli získat pracovní zkušenosti v zemi, kde by si mohli zlepšit své jazykové schopnosti a mít slušný plat. Agne při serfování na internetu objevila síť EURES a rozhodla se obrátit na místní poradkyni této sítě, Margaritu Mankute. Po krátké době začalo pro Agne s Remigijusem nové dobrodužství, které je zavedlo do Norska. Oba si našli práci jako zaměstnanci externí uklízecí společnosti v lyžařském středisku v Hemsedale, které se nachází přibližně 230 kilometrů od Osla.

Agne a Remigijus se už před návštěvou Margarity rozhodli zaměřit své úsilí při hledání zaměstnání na Norsko. Vzhledem k současné hospodářské stabilitě Norska a vysokým platům, a zároveň vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nádhernou zemi, byla tato volba přirozená. Margarita dvojici při osobním setkání poskytla informace o životních a pracovních podmínkách v Norsku a vysvětlila jim, jak co nejlépe napsat životopis a průvodní dopis.

Severní země jsou, podle Margaretiných slov, u mladých Litevčanů, kteří by rádi strávili určitou dobu v zahraničí, velmi oblíbené: ,,Pokud se jedná o další vzdělávání, velmi atraktivní zemí je díky vysoké kvalitě vzdělávání a dostupnosti kurzů v angličtině Finsko.” Margarita byla tedy zvyklá podávat informace o těchto zemích a dvojici poskytla seznam potenciálních norských zaměstnavatelů, s kterými již byla v kontaktu.
Po krátkém období hledání zaměstnání Agne a Remigijus dostali nabídku od svého současného zaměstnavatele, společnosti, která poskytuje uklízecí služby lyžařskému středisku v Hemsedalu. Dvojice se s touto pracovní nabídkou obrátila na Margaritu, která se následně zkontaktovala se svým norským kolegou ze sítě EURES, aby si nabídku ověřila. Protože se vše zdálo být v pořádku, dvojice pracovní nabídku přijala a začala se připravovat na stěhování, jehož součástí byly i hodiny norštiny.

Přijetí nabídky se ukázalo být vynikající příležitostí, díky které získali praxi ve své vysněné zemi a zároveň si procvičili jazykové dovednosti. Přínosem byla i možnost vydělat si a ušetřit peníze, a to zejména pro Agne, které je absolventkou Vyatautas Magnus University v Kaunase a po návratu do Litvy ukončí magisterské studium v oboru práva. Dvojice má teď v úmyslu dále pracovat pro svého současného zaměstnavatele, a to až do konce lyžařské sezóny v červnu. Pro Agne i pro Remigijuse bylo jednoduché usadit se v Norsku: ,,Je to nádherná země a žijí v ní přátelští lidé – vůbec jsme neměli problém zvyknout si v nové zemi!” říká Agne. Studiem norštiny jako samouci oba usilují o intenzivnější začlenění do norské kultury.

Úspěch Agne a Remigijuse je vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti mladých lidí v Litvě velmi povzbudivý. Margarita se, jak uvedla, setkává s mnohými mladými uchazeči o zaměstnání v zahraničí a velmi ráda jim v rámci svých možností pomáhá. ,,Nejčastěji poskytuji informace o sezonní práci lidem, kteří by si rádi vyzkoušeli pracovat a žít v zahraničí, nejsou si však jistí, na jak dlouho, stejně jako i informace o možnostech studia v jiné evropské zemi pro ty, kteří by si chtěli rozšířit své vzdělání. Uchazeči o zaměstnání, s kterými se setkávám, zpravidla umí anglicky na velmi vysoké úrovni, takže jazykové znalosti nejsou problémem." Margarita věnuje poměrně hodně času návštěvám místních vysokých a středních škol, v rámci kterých poskytuje informace o mobilitě a pracovních příležitostech v jiných evropských zemích, i o tom, jak může síť EURES pomoci mladým uchazečům o zaměstnání.

Konzultace s místním poradcem sítě EURES by proto měla být prvním krokem, který mladí lidé, jako Agne a Remigijus, podniknou ve chvíli, kdy se po absolvování studia rozhodují o tom, co dál.

« Zpět