Novinky na portálu


Vybudujte si skvělou kariéru!

Společnost gem je se svými více než 1 000 zaměstnanci hlavním evropským dodavatelem externě poskytovaných služeb call center. Vizí společnosti je „poskytovat zákazníkům služby na světové úrovni, a to díky využití talentu a nadšení zaměstnanců“. Při efektivním vyhledávání a přijímání těchto zaměstnanců společnost gem spoléhá na síť EURES. „O síti EURES jsme se poprvé doslechli před několika roky“, uvedla Helen Todd, partner sítě EURES ve společnosti gem. „Spolupráci jsme zahájili v okamžiku, kdy se na nás obrátila Lisa Lindsey, poradce sítě EURES v Belfastu. Od té doby udržujeme kontakty s mnoha poradci sítě EURES v celé Evropě a díky tomu nacházíme ty nejlepší pracovníky“.

V průběhu celého výběrového řízení společnost gem a síť EURES vzájemně spolupracují mnoha různými způsoby. Společnost gem využívá síť EURES jako první kontaktní bod pro všechny své požadavky na zaměstnání. „Když zahajujeme výběrové řízení, nejprve zašleme síti EURES seznam všech našich volných pracovních míst. Síť EURES pro nás poté připraví užší seznam potenciálních žádostí o zaměstnání“, dodává Helen Todd.

Jenom v minulém roce přijala společnost gem prostřednictvím sítě EURES devět osob. „Spolupráce se sítí EURES je pro nás obrovským přínosem. Důkladně prověřují všechny uchazeče a my tak k nim můžeme být otevření a upřímní. Síť EURES nám vždy pomohla nalézt pro dané pracovní místo vhodného uchazeče.“

Vzájemná spolupráce mezi sítí EURES a společností gem je důležitá: nejenže zástupci společnosti gem navštěvují pobočky sítě EURES, aby se sešli s potenciálními kandidáty, ale poradci EURES jsou také zváni do společnosti gem, aby se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak se úspěšným uchazečům v jejich zaměstnání daří. „Navštívili nás zástupci sítě EURES ze Švédska a Holandska a naši místní poradci EURES jsou u nás samozřejmě pravidelnými hosty“, uvedla Marcella McKeever, ředitelka náboru zaměstnanců společnosti gem.

Společnost gem je navíc pravidelným účastníkem Evropských dnů pracovních příležitostí. „Účastníme se Evropských dnů pracovních příležitostí, protože nám dávají možnost, abychom navštívili nové země, poznali blíže jejich kulturu a abychom uchazečům o zaměstnání, kteří chtějí získat mezinárodní zkušenosti, dali možnost představit se. V minulosti jsme se zúčastnili četných akci v celé Evropě, zejména v Nizozemsku, Belgii a Francii, a v nadcházejícím roce společně se sítí EURES plánujeme tři akce – ve Francii, v Německu a ve Švédsku.“

Společnost gem do svého týmu neustále hledá nové spolupracovníky. Společnost vyvíjí svou činnost ve 29 jazycích a službám zákazníkům přikládá velikou důležitost. „Hledáme lidi, kteří hovoří plynule anglicky a stejně dobře ovládají svůj rodný jazyk. Také potřebujeme lidi se správným postojem k práci“, říká Marcella McKeever. „Síť EURES nám pomáhá nalézt kandidáty, kteří chápou důležitost poskytování dobrých služeb zákazníkům, respektují druhé a vyznávají stejné hodnoty jako my – na jedné straně tvrdou práci a na straně druhé zábavu.“

« Zpět