Novinky na portálu


Vaši poradci EURES: kontakt se zaměstnavateli pomocí všech dostupných prostředků!

Ve měste Odense ve středním Dánsku se každý červen koná přehlídka skotu, na kterou se sjíždějí farmáři a zemědělští pracovníci z širokého okolí. Jørgen Uldall-Ekman, který pracuje v Odense jako poradce EURES již od roku 1993, dospěl k názoru, že tato akce je jedinečnou příležitostí k oslovení zaměstnavatelů a šíření myšlenky náboru kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí.

Dánští zaměstnavatelé v zemědělství často potřebují až 200 sezónních pracovníků a v tom jim může pomoci právě EURES, a to nejen zprostředkováním kontaktu mezi zaměstnavateli a potenciálními uchazeči, ale také poskytnutím odpovědí na praktické otázky. Navzdory současné finanční krizi se počet volných pracovních míst v zemědělství v Dánsku oproti loňsku nijak nesnížil. Pan Uldall-Ekman ovšem podotkl, že poradci EURES působící v tomto regionu se rozhodli vyzkoušet něco nového a zúčastnit se přehlídky skotu v Odense. „Přehlídka trvala tři dny a přitáhla celkově zhruba 70 000 návštěvníků, přičemž jen v sobotu jich dorazilo 32 000.“

Z hlediska poradců EURES se tedy jednalo o skvělou příležitost k setkání s novými zaměstnavateli a debatám o myšlence najímání pracovníků z celé Evropy. „Zdálo se nám, že jejich pozornost určitě upoutá kráva. Nejprve jsme chtěli opravdovou živou krávu, kterou bychom pomalovali,“ říká pan Uldall-Ekman, „ale to by bylo příliš komplikované. Po pátrání na internetu jsme nalezli naši ideální krávu, která byla vyrobena v Rakousku, ale nacházela se v Middelfartu, jen 50 km od Odense. Byla ze skleněného vlákna. Všichni si mysleli, že jsem se zbláznil.“ Pan Uldall-Ekman s dalším poradcem EURES si vyjeli do Middelfartu s karavanem, o kterém byli přesvědčeni, že s ním krávu přepraví do Odense. „Ta kráva ale byla o centimetr větší! Museli jsme si tedy pronajmout přívěs a odtáhli jsme, i s krávou, zpátky do Odense. Po dálnici jsme jeli opravdu pomalu, takže krávě se hned dostalo náležité pozornosti!“

V Odense se kráva stala velmi populární, v což pevně doufali. Potáhli ji speciální pokrývkou k 15. výročí EURES a tamní pekař jim dokonce napekl malé koláčky se stejným obrázkem, které se pak rozdávaly novinářům účastnícím se akce.

Přehlídka byla pro EURES velkým úspěchem. Bylo navázáno kolem 25 nových kontaktů se zaměstnavateli, což zároveň znamenalo stejný počet volných míst, a úsilí poradců EURES bylo zvěčněno v zemědělském časopise. Přehlídka rovněž poradcům EURES umožnila setkat se i s farmáři, se kterými se už delší čas neviděli, tedy zaměstnavateli, kteří již v minulosti využili služeb EURES.

Dánští poradci EURES nejsou aktivní jen v rámci navazování kontaktů s novými zaměstnavateli – rádi také vybízejí pracovníky z celé Evropy k tomu, aby přijeli na sezónní práci do Dánska. Webové stránky věnované sezónní práci v Dánsku www.seasonalwork.dk jsou prostorem, kde mohou uchazeči o takové zaměstnání pátrat po pracovních příležitostech v této zemi a rovněž vložit svůj životopis. Zjednodušují život i samotným zaměstnavatelům, neboť pracovní smlouvy je možné odeslat přímo prostřednictvím těchto stránek – webové stránky zabezpečují celý postup přijímání pracovníků. Od 1. ledna tohoto roku se na stránce objevilo 22 000 on-line žádostí. Tyto stránky rovněž poskytují statistiky, díky nimž se poradci dozví, odkud většina těchto žádostí pochází. Zdá se, že Dánsko je v oblibě zejména mezi francouzskými, španělskými a italskými pracovníky.

Dánští poradci EURES navíc vedou zvláštní kampaň zaměřenou na zaměstnavatele, v rámci které doprovází skupiny zaměstnavatelů na pracovní veletrhy v různých koutech Evropy s cílem podpořit je v náboru pracovníků ze zahraničí. Pan Uldall-Ekman říká, že udržování úzké spolupráce se zaměstnavateli je pro něj a jeho kolegy velice důležité. „Rádi bychom do Dánska přilákali kvalifikované lidi a přiměli zaměstnavatele hledat zaměstnance v zahraničí,“ uvedl. Navazování a udržování kontaktů se zaměstnavateli je pro síť EURES nesmírně důležité a ochota mnoha poradců zapojit vlastní iniciativu a vymýšlet nové způsoby budování kontaktů je důkazem jejich odhodlané práce.

A co se stalo s krávou? Je zpátky v Middelfartu, kde si užívá tamních zelených polí. Počítá se ale s tím, že se napřesrok zase podívá na přehlídku skotu v Odense.

« Zpět