Novinky na portálu


Život a práce v ráji

Podle řecké mytologie je hora Pelion, umístěná v jihovýchodní části Thesálie ve středním Řecku domovem legendárních kentaurů a místem, které si zvolili antičtí bohové pro své svatby a oslavy. Dnes je tato oblast s rozlehlou písečnou pláží a teplou modrou vodou stále přírodním rájem.

Právě tady si Chroni Papageli a jeho obchodní partner Aris Kalantzopoulos otevřeli před téměř 17 lety svůj bar a restauraci „Climax“. Zatímco v průběhu roku restaurace vítá hlavně místní obyvatele, v letní sezóně je velmi populární pro turisty přicházející ze zemí jako je Německo, Rakousko, Spojené království, Francie a Itálie.

Chroni přijímá zaměstnance z celé Evropy: „Přijímáme zejména mezinárodní zaměstnance z celé Evropy, abychom lépe vyhověli našim mezinárodním zákazníkům. Ale to není jediný důvod – na našich mezinárodních zaměstnancích je zajímavé, že každý je jiný. Můžeme se toho tolik vzájemně naučit prostě jen tím, že pracujeme spolu.“

„Když je přijímáme, nezajímá nás příliš něčí národnost. Pro nás je důležitější, že naši zaměstnanci již mají předchozí mezinárodní zkušenosti a že jsou motivovaní k tomu, aby se dozvěděli více o řecké kuchyni. V závislosti na jejich dovednostech a zkušenostech jim pak nabídneme práci barmanů, číšníků nebo pomocníků v kuchyni.”

Jednou takovou pomocnicí v kuchyni, která pracovala v restauraci Climax v létě roku 2008, byla finská studentka Senni Avikainen. Skutečnost, že Senni neuměla řecky a že měla pouze malé zkušenosti v odvětví pohostinství, moc nevadila, protože všichni noví zaměstnanci jsou plně vyškoleni a téměř každý v restauraci umí anglicky, pro Chroni je důležitější ochota uchazečů se učit. „Práce v restauraci Climax se stávala stále zajímavější, protože jsem postupně získávala větší odpovědnost. Učila jsem se, jak připravovat všechna ta různá jídla, která podávají v restauraci, a bylo úžasné vidět, jak funguje opravdová restaurační kuchyně,” říká Senni.

Při tomto procesu náboru se Chroni v posledních deseti letech spoléhá na podporu své místní poradkyně EURES, Marie Antoniou. „Už si ani nepamatuji, jak jsem se poprvé dostal do styku s Marií, protože spolupracujeme už tak dlouho. Vím však, že jsme velmi, velmi spokojeni s její pomocí. Ona zná naši restauraci velmi dobře a ví přesně, co hledáme, když přijímáme lidi. Kdykoli narazí na zajímavý životopis, hned se s námi spojí a my se postaráme o pohovor.”

Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců bydlí na místě, je pro Chroni zvláště důležité, aby se každý cítil vítán, byl dobře zapojen do týmu a aby bylo postaráno o všechny praktické potřeby. V této souvislosti Maria poskytuje podporu restauraci Climax vždy, když může, zejména pokud se jedná o administrativní otázky. Ve většině případů funguje všechno velmi dobře, jak dokládá zkušenost Senni: „Když jsem začala pracovat v týmu Climax, dostalo se mi mnoho pomoci ve všech praktických záležitostech: dostala jsem řecké telefonní číslo, připojení k internetu a moje doklady sociálního zabezpečení pro práci. Cítila jsem, že je o mne velmi dobře postaráno a že mám vlastně všechno, co potřebuji.“

Uprostřed své pracovní zkušenosti v restauraci Climax měla Senni takovou radost, že poslala e-mail Marii, aby jí poděkovala za její podporu a aby se podělila o své dojmy ze života a práce v ráji. Senni není jediná z těch, kteří jsou spokojeni se svojí pracovní zkušeností u Egejského moře – velkých počet sezónních zaměstnanců přijatých prostřednictvím EURES se vrací do práce v restauraci Climax následující sezónu, aby si zlepšili řečtinu, dozvěděli se více o řecké kultuře a byli součástí týmu Climax. Opravdu úspěšné partnerství!

« Zpět