Novinky na portálu


Hledáme vzorové pečovatele

Společnost Primary Homecare je rodinným podnikem, který již déle než 5 let poskytuje pečovatelské služby v anglickém hrabství Suffolk jak soukromým osobám, tak osobám, kterým tuto péči financuje městská rada. Tým přibližně 40 zaměstnanců poskytuje vysoce kvalitní osobní péči přímo v domácnosti lidem, kteří vyžadují péči, ale přejí si zůstat doma a nechtějí se stěhovat do některého z pečovatelských zařízení.

Ačkoli z důvodu finanční krize v dnešní době není mnoho odvětví, která by přijímala nové pracovníky, některá odvětví, jako jsou například pečovatelské služby, stále trpí nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Společnost Primary Homecare sídlí na venkově a má skutečně potíže přilákat na volná pracovní místa zaměstnance s požadovanou kvalifikací. Jak uvedl Chris Ward, poradce pro přijímání a školení zaměstnanců ve společnosti Primary Homecare, hlavním problémem je, že „zaměstnanci musejí být držiteli platného řidičského oprávnění, aby mohli jezdit za našimi klienty, většina osob ucházejících se o zaměstnání v naší společnosti však řidičské oprávnění nemá“.

Společnost Primary Homecare využívala k uveřejňování inzerátů o volných pracovních místech služeb společnosti Jobcentre Plus a pro uchazeče z okolí pořádala dny otevřených dveří. Společnosti se nedařilo pokrýt všechna volná pracovní místa místními uchazeči, a proto se obrátila na poradkyni EURES paní Haydee Folkard. Paní Folkard jí doporučila, aby volná pracovní místa inzerovala na webových stránkách Jobcentre Plus a navrhla, že pokud by ani touto cestou nezajistila dostatek uchazečů, zprostředkovala by kontakt s poradci EURES v jiných zemích, kteří by jí mohli pomoci. To přesně společnost Primary Homecare potřebovala a uveřejněním inzerátů na webových stránkách sítě EURES, Jobcentre Plus a Gumtree i v místním tisku rozšířila své hledání i za hranice Spojeného království.

Když si ovšem paní Folkard po čtyřech týdnech prohlédla vyplněné přihlášky, byla zklamaná, protože na inzerát nezareagovali téměř žádní uchazeči. Nedala se však odradit a poslala detaily o volných pracovních místech svým kolegům ze sítě EURES v jiných členských státech a tentokrát již odezva byla velice dobrá. „Spolupráce se sítí EURES, která nám poskytla pomoc, podporu a poradenství při hledání vhodných uchazečů na evropském pracovním trhu, byla pro nás velice přínosná. Naše poradkyně EURES, paní Folkard, nás neustále informovala o možných uchazečích z různých zemí, mezi nimiž bylo i Slovinsko a Maďarsko, a umožnila nám zúčastnit se veletrhů práce v těchto zemích“, uvedl pan Ward.

Společnost Primary Homecare se díky portálu EURES setkala s mnoha uchazeči o zaměstnání z České republiky, Polska a Rumunska, kteří odpověděli na inzeráty, které na něm byly uveřejněny. Úspěšní uchazeči pocházejí z nejrůznějších zemí, mezi něž patří i Rumunsko, Polsko a Česká republika. Plně se zapojili do činnosti společnosti a v současné době představují třetinu všech zaměstnanců. Pan Ward je velice spokojený s prací všech zaměstnanců, které získal prostřednictvím sítě EURES: plně se začlenili mezi britské zaměstnance a velmi dobře pracují s klienty, účastní se školení a setkání zaměstnanců a někteří z nich se v průběhu svého pobytu přihlásili do různých škol a získali další kvalifikaci, certifikát NVQ.

Pan Ward uvedl, že s pracovníky EURES jsou velice spokojeni: mají vysoké standardy profesionality, jsou přesní a flexibilní a zároveň jsou velice spolehliví. Kulturní rozmanitost zaměstnanců z různých zemí navíc obohatila kulturu a pracovní atmosféru organizace. Všechny tyto prvky spolu se skutečností, že se nevyskytly žádné jazykové překážky, dokazují, že přijímání do zaměstnání a výběrové řízení prostřednictvím sítě EURES je účinné a splňuje nejvyšší standardy požadované společností Primary Homecare.

Společnost Primary Homecare je proto v pravidelném kontaktu se sítí EURES a při hledání nových zaměstnanců se na ně vždy obrací. A pan Ward k tomu dodává: „Naše společnost považuje znalosti a odborný přehled paní Folkard v oblasti pracovního trhu za neocenitelný zdroj a velkou výhodu při výběru a přijímání nových zaměstnanců.“

« Zpět