Novinky na portálu


PLOTEUS – Portál vzdělávacích příležitostí v Evropě

Mobilita pracovních sil se stává široce přijímanou součástí života mnoha evropských občanů. EURES pomáhá každoročně tisícům lidí nalézt dočasnou i stálou práci v zahraničí, a to poskytováním odborného poradenství lidem, kteří uvažují o odchodu do zahraničí, i prostřednictvím odpovědí na případné dotazy uchazečů o zaměstnání. Pro evropské občany, kteří si chtějí vyzkoušet mobilitu, není jedinou možností pracovat v zahraničí. Dalším vynikajícím způsobem, jak rozvinout vlastní dovednosti a poznat jinou kulturu, je v zahraničí studovat. V této oblasti je užitečným zdrojem informací sekce Learning portálu EURES.

EURES ale není jediným dostupným programem, který pomáhá uchazečům o zaměstnání nebo lidem, kteří si nejsou jisti, jaký bude jejich další krok. Jako příklad další služby pro občany poskytované Evropskou komisí je zde PLOTEUS – Portal on Learning Opportunities throughout the European Space (Portál vzdělávacích příležitostí v Evropě). Informace do sekce Vzdělávání portálu EURES ve skutečnosti poskytuje právě PLOTEUS.

PLOTEUS byl vytvořen, aby poskytoval informace a pomáhal celé řadě lidí, včetně studentů, uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců, rodičů, učitelů a poradenských pracovníků v oblasti studia v Evropě a života v zahraničí. Internetové stránky jsou rozděleny do různých sekcí: Vzdělávací příležitosti, Vzdělávací systémy, Pobyt v zahraničí a Výměny a granty. Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku na portálu, pak je zde ještě sekce Kontakt, díky níž se můžete se svojí otázkou obrátit přímo na tým PLOTEUS.

PLOTEUS využijete, jestliže si chcete prohloubit své dovednosti a rádi byste se dozvěděli, jaké vzdělávací příležitosti existují ve vaší oblasti, nebo se chcete informovat o tom, kde je dostupný určitý kurz, o který máte zájem. Vzdělání a studium nekončí dnem, kdy odejdete ze školy, k dispozici je celá řada kurzů, které vám zabezpečí, že se budete učit a prohlubovat své dovednosti po celý život. Vyplývá z toho, že PLOTEUS poskytuje informace o vzdělávacím systému od předškolního vzdělávání po programy doktorského a programy odborného vzdělávání. Dozvíte se nejen, co nabízí školský systém v zahraničí vašim dětem, ale možná vás také zaujme nápad pustit se do večerního kurzu nebo kurzu odborné přípravy, o které se již dlouho zajímáte!

PLOTEUS a EURES se navzájem doplňují: k odchodu do zahraničí nedojde ze dne na den. Portál PLOTEUS i databáze EURES Living and Working Conditions poskytují nezbytné informace o všech evropských zemích, PLOTEUS také nabízí informace o Turecku a EURES nabízí informace o zemích EHP/EFTA. Možná již víte, kam půjdete, a v tom případě mohou tyto portály poskytnout užitečná fakta a údaje. Nebo jste si ještě nevybrali místo, kam chcete jít, ale proč si neporovnat informace o životních nákladech, systémech sociálního pojištění a daních nebo informace o ubytování a na jejich základech poté učinit informovanou volbu, kam zaslat své žádosti?

Portál PLOTEUS můžete také využít k získání informací o dalších programech dostupných v Evropě, například Erasmus, Leonardo da Vinci a Tempus. Tyto tři programy jsou určené na podporu odborného vzdělávání nebo studia jinde v Evropě. Strávit nějaký čas v zahraničí nemusí stát celé jmění. Tento portál byl vytvořen, aby na jednom místě poskytoval informace o grantech a programech dostupných v Evropě a současně upozorňoval na podmínky, které je třeba splňovat.

Na co tedy čekáte? Podívejte se na portál PLOTEUS ještě dnes, abyste získali odpověď na své otázky týkající se vzdělání a studia a začněte využívat základní právo evropských občanů na volný pohyb po celé Evropě.

« Zpět