Novinky na portálu


Leonardo – odborné vzdělávání v Evropě

Uvažujete o tom, že byste se přestěhovali za prací do zahraničí, ale odrazují vás obavy, jak byste to zvádli? Jazyková bariéra a strach z odloučení od rodiny a přátel jsou uváděny jako hlavní důvody bránící mobilitě pracovních sil. Avšak další překážkou může být nedostatek specifických dovedností a kvalifikace, které jsou pro úspěch na zahraničním pracovním trhu nezbytné. Naštěstí je pomoc nablízku – čtěte dále a zjistíte, jaké podpora na vás čeká.

V roce 1995 spustila Evropská unie program Leonardo Da Vinci (zkráceně jen Leonardo – internetové stránky jsou k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině). Program Leonardo se zaměřuje na potřeby subjektů zapojených do odborného vzdělávání a přípravy – jak na straně vyučujících, tak na straně těch, kterým jsou určeny – a jeho cílem je pomoci občanům Evropské unie získat nové dovednosti, znalosti a kvalifikace.

Kdo se může do programu zapojit?

Pokud jste novým či stávajícím účastníkem odborného vzdělávání a přípravy, osobou na trhu práce (tj. absolventem, zaměstnancem, osobou nezávisle činnou či osobou hledající práci), odborníkem aktivně zapojeným do poskytování odborného vzdělávání a přípravy, nebo zástupcem organizace aktivně působící v oblasti odborného vzdělávání, pak by program Leonardo mohl pomoci i vám. Program financuje širokou škálu projektů, včetně mimo jiné projektů zaměřených na mobilitu pracovních sil, přičemž lze prakticky konstatovat, že na aktivity v oblasti mobility připadá přinejmenším 60 % z celkových finančních zdrojů programu. Celkový počet odborných školení s prvkem mobility pracovní síly se například zvýšil z 36 600 v roce 2000 na 81 500 v roce 2006.

Na jak dlouho mohu vycestovat?

Účastníci výchozího odborného vzdělávání a přípravy mohou v jiném členském státě EU zůstat po dobu 2 až 39 týdnů. Působení osoby na trhu práce v zahraniční firmě nebo vzdělávací či školicí instituci může trvat 2 až 26 týdnů. Učitelé a školitelé mohou za účelem osvojení si příkladů osvědčené praxe v jiné zemi zůstat po dobu až 6 týdnů.

Jak se mohu do programu přihlásit?

Pokud se chcete do programu zapojit jako účastník odborného vzdělávání a přípravy (ať již jste předtím byl/byla zapojena do pracovního procesu či nikoliv), musíte tak učinit prostřednictvím zprostředkovatelské organizace ve vaší zemi (může to být například univerzita či vzdělávací sdružení). Informace o tom, která organizace je ve vaší zemi zapojena do systému Leonardo, můžete zjistit v seznamu National Agencies na webových stránkách Evropské komise. Tyto agentury / zprostředkovatelé vám poskytnou informace o postupu podávání přihlášek, o dostupné výši finanční podpory a o probíhajících projektech, které mohou posloužit potenciálním žadatelům jako příklady osvědčené praxe. Měli byste prostudovat rovněž Guide for Applicants (Individuals) (Průvodce pro žadatele - jednotlivci), který přináší řadu užitečných informací pro širokou škálu situací.

Pokud jste organizací, která by ráda vyslala jednotlivé uchazeče do zahraničí za účelem odborného vzdělávání, nebo která by ráda nabídla zahraničnímu uchazeči místo v rámci svého odborného vzdělávání, můžete požádat o finanční podporu na pokrytí určitých administrativních výdajů, přípravu uchazečů (pedagogickou, kulturní a jazykovou) a na cestu a pobyt účastníka v zahraničí. Prostudujte si Guide for Applicants (Organisations) (Průvodce pro žadatele – organizace), který obsahuje rady nejrůznějším typům vysílajících a hostitelských organizací.

„Hledáme zejména společnosti, které mají zájem o aktivní účast v programu Leonardo,“ říká paní Erna Kerschbaum, která je odpovědná za program Leonardo – Mobility při rakouské národní agentuře Österreichischer Austauschdienst. „Vzdělávací instituce a asociace se staly našimi pravidelnými partnery, avšak zástupce ze strany podniků je neustále potřeba o výhodách programu Leonardo a jeho podprogramů přesvědčovat.“

« Zpět