Novinky na portálu


Český příběh se šťastným koncem: příklad hodný následování

Klesající míra nezaměstnanosti je obvykle znakem „zdravého“ hospodářství. Menší počet uchazečů o zaměstnání na trhu práce však může pro společnosti znamenat obtíže při náboru nových pracovníků. Tak tomu alespoň bylo v případě společnosti Crystalex, která je největším výrobcem užitkového skla v České republice a jedním z předních evropských výrobních podniků v tomto odvětví. Společnost se vzniklou situaci rozhodla řešit uzavíráním partnerství s odbornými učilišti, zaváděním inovačních IT technologií s cílem přilákat mladé pracovníky a v neposlední řadě také využitím rozsáhlé sítě EURES za účelem náboru kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí.

V Čechách, západní části České republiky, má výroba křišťálového skla a skleněného zboží mnohasetletou tradici a zdejší produkce se těší výborné pověsti po celém světě. Uchazeči o zaměstnání proto byli na možnost pracovat v Crystalexu, který byl založen na konci 60. let, patřičně hrdí. Krátce po pádu komunismu však práce v podniku začínala ztrácet své kouzlo a s přechodem na tržní hospodářství přišel závažný nedostatek pracovních sil. Dopad tohoto období změn na region je patrný dodnes. „Velcí výrobci automobilů v českých průmyslových městech nyní nabízejí velice lukrativní pracovní příležitosti, které u mladých lidí snižují zájem o sklářství,“ upozorňuje Ivana Mišáková, poradce EURES v České republice.

Problém se zajištěním dostatečného počtu pracovníků se stal ještě naléhavějším v okamžiku, kdy společnost vybudovala zbrusu novou výrobní linku. „Chyběly nám pracovní síly a proto jsme se rozhodli přímo oslovit studenty, školy a pracovní úřady, abychom je upozornili na možnosti, které se jim u nás naskýtají. Tradiční způsoby náboru nových zaměstnanců se ukázaly jako neefektivní,“ vysvětluje vedoucí personálního oddělení Alena Štemberová.

V té době také společnost požádala o radu a podporu místní poradce EURES, kteří informace okamžitě rozšířili v rámci celoevropské sítě. EURES své úsilí v této souvislosti zaměřil především na ty evropské regiony, ve kterých došlo k uzavření sklářských provozů a kde panovala vysoká míra nezaměstnanosti. Na veletrzích pracovních příležitostí a prostřednictvím internetových stránek EURES byli osloveni uchazeči o zaměstnání z celého kontinentu. Výsledkem této snahy je, že dnes v Crystalexu pracuje 24 pracovníků z Polska, 11 z Rumunska a 9 ze Slovenska a v brzké době je doplní ještě několik posil z Bulharska a Ukrajiny. Přichází s vidinou jistého pracovního uplatnění v prostředí, ve kterém mohou používat tradiční metody ruční práce a přitom se blíže seznamovat s moderními výrobními technologiemi založenými na výpočetní technice. Automatizovaná výroba se stala naprosto nezbytným předpokladem budoucího úspěchu společnosti a absolventům vysokých škol příslušného zaměření podnik nabízí výborné profesní možnosti.

Kvalitní poradenství ze strany EURES přispělo k záchraně a zároveň znovuoživení společnosti, která sídlí v oblasti, jež patří k předním střediskům sklářského odvětví již od 13. století. Společnost Crystalex tímto způsobem získala pracovní síly, které jí pomohou v dalším rozvoji, a jiným zaměstnavatelům vřele doporučuje podobný postup. „Současný nedostatek pracovních sil je znamením toho, že zaměstnavatelé v ČR se budou muset začít poohlížet po pracovnících v zahraničí. Čím dříve se touto otázkou budeme zabývat, tím lépe,“ poznamenává Alena Štemberová. Pracovníci v Crystalexu mohou zatím pozdvihnout sklenice a připít si na dalších 40 úspěšných let.

« Zpět