Novinky na portálu


Lucembursko otevírá dveře novým členským státům

Když se Pascal Gerard, manažer lucemburské stavební společnosti, rozhodl zaměstnat polského pracovníka Slavomira Maleca, netušil, jak dlouho bude trvat vyřízení formalit s tím spojených.

Slavomir Malec přijel do Lucemburska hledat práci. Zastavil se také na staveništi, kde zrovna pracoval Pascalův tým, a poptal se po nějakém volném místě. Složil praktickou zkoušku a Pascal se bez váhání rozhodl, že ho přijme. Ještě před měsícem by Slavomir musel čekat celé měsíce na udělení víza a Pascal by musel čekat zrovna tak dlouho, možná ještě déle, aby pro Slavomira získal potřebné pracovní povolení. Pracovněprávní předpisy Lucemburska se však právě změnily. Skoro neuvěřitelné, že nové postupy „bez omezení“ zkrátí celý proces z neurčité doby na nanejvýš dva dny.

Lucembursko se rozhodlo zrušit od 1. listopadu 2007 všechna zbývající omezení týkající se uchazečů o zaměstnání ze zemí, které k EU přistoupily v roce 2004. Postup při přijímání migrujících pracovníků je nyní proto naprosto shodný jako při přijímání pracovníků místních. Většina „starých“ členských států EU uplatňovala původně tzv. „přechodná pravidla“. Tato pravidla umožňovala během nanejvýš sedmi let omezovat přístup občanů z nových členských států střední a východní Evropy na pracovní trh států EU 15. Příslušné nařízení však připouští možnost rušit podmínky postupně. Vzorec „2+3+2 roky“ znamená, že staré členské státy EU jsou povinné přezkoumat přechodná opatření, která uplatňují, nejprve dva roky po rozšíření z roku 2004, tedy v roce 2006, a podruhé o tři roky později, v roce 2009. Konečný termín pro odstranění všech omezení bude za další dva roky, tedy v roce 2011.

Lucembursko sice omezující podmínky pro uchazeče o práci zavedlo, ale silný hospodářský růst a nedostatek kvalifikované pracovní síly jej přesvědčily, aby povolilo vydávání jednotlivých pracovních povolení v řadě hospodářských odvětví, například ve finančnictví, informačních technologiích, stavebnictví nebo zemědělství. Lucemburský ministr zahraničních věcí Nicolas Schmit zdůraznil, že nedávné rozhodnutí lucemburské vlády zrušit všechna pracovní omezení má zajistit, že „volný pohyb osob uvnitř schengenského prostoru bude spojený s volným pohybem pracovních sil“. Všechny členské státy, které k EU přistoupily v roce 2004, budou uplatňovat Schengenskou dohodu, která umožňuje zrušit od 1. ledna 2008 systematické hraniční kontroly na hranicích mezi zúčastněnými zeměmi.

Členské státy EU-15 jsou nadále v otázce usnadnění přístupu na své trhy práce nejednotné. Stále větší počet z nich, včetně Belgie, Španělska, Francie, Itálie a Portugalska, buď otevírá pracovníkům z nových členských států určitá hospodářská odvětví, nebo ruší přechodná opatření dříve, než měl původně v plánu. Taková rozhodnutí mají povzbudit hospodářský růst nebo vyřešit palčivé problémy s nedostatkem pracovních sil. Nedávno se ke zmírnění překážet pro vstup na trh práce pro omezený počet odvětví a povolání odhodlalo i Německo.

Lucemburské hospodářství charakterizuje nízká nezaměstnanost, vysoká míra hospodářského růstu, významná přeshraniční mobilita a dlouhodobá opatření týkající se přistěhovalců. Poradce EURES Mario della Schiava vysvětluje, že „do Lucemburska přichází velký počet zahraničních pracovníků; jsou pro ně zajímavé naše dobré platy, poměrně nízké daně i možnost poznat novou kulturu.“ Na 72,5 % z přibližně 12 000 nových pracovních míst vytvořených během minulého roku nastoupili přeshraniční pracovníci, kteří za svou prací do Lucemburska každý den dojíždějí.

Pascal Gerard pomohl Slavomiru Malecovi najít ještě v den podpisu smlouvy ubytování. Druhý den zaregistroval nového zaměstnance na místním správním úřadu. Díky své kvalifikaci a základní znalosti němčiny se Slavomir do pracovního týmu rychle začlenil. Nyní navštěvuje kurz němčiny a vážně uvažuje, zda by se za ním neměla do Lucemburska přestěhovat i jeho rodina.Tento příběh poukazuje na to, že zahraniční pracovníci ze střední a východní Evropy jsou obecně vítáni a že jsou potřeba k zaplnění mezery na trhu práce, která vzniká kvůli stárnoucí pracovní síle, klesajícímu počtu domácího obyvatelstva a hospodářskému růstu.

« Zpět