Novinky na portálu


Mobilita v Evropě se týká rovněž důchodů!

Je všeobecně známo, že EURES své úsilí zaměřuje hlavně na potřeby aktivních pracovníků. Nicméně jsou i případy, kdy může poskytnout svou pomoc a poradenství také občanům, kteří jsou již v důchodu.

Antonio Salazar se narodil před 63 lety ve městě Almeria na jihu Španělska, což byl v té době jeden z nejchudších regionů v Evropě. Ekonomická situace v tomto zemědělském regionu byla v 50. letech zvláště zoufalá a mnoho obyvatel bylo nuceno odejít za prací do jiných částí Španělska či dokonce do zahraničí. Antonio musel od svého raného dětství tvrdě pracovat na rodinné farmě, ale ve svých 16 letech se rozhodl jít svou vlastní cestou.

Antonio byl dobrodružně založený mladík a rozhodl se vydat směrem na sever - do města Portbou na španělsko-francouzské hranici, které bylo spolu se sousedním městem Cerbère na francouzské straně důležitých železničním dopravním uzlem. V té době mělo Španělsko a Francie odlišné rozchody kolejí, takže cestující museli přestupovat při přechodu do druhé země do jiných vagónů a zboží muselo být vždy přeloženo. Antonio nakonec našel zaměstnání jako manuální přepravce zboží, přičemž se rozhodl pracovat na francouzské straně hranice, kde byly v té době tři až čtyřikrát vyšší mzdy než ve Španělsku. Ve Francii pracoval po dobu následujících 17 let, než se mzdy ve Španělsku dostaly na úroveň francouzských, a teprve poté se Antonio přestěhoval do Portbou, kde dodnes působí ve stejném oboru.

V minulém roce se Antonio zúčastnil putovní informační akce pro přeshraniční pracovníky, kterou zorganizovala přeshraniční partnerská organizace sítě EURES - organizace Pyremed/Pirimed. Tyto pravidelné informační akce jsou organizovány ve spolupráci s místními starosty a jejich cílem je informovat přeshraniční pracovníky o právech, kterých mohou ve své situaci požívat. Když se poradce sítě EURES, pan Ricard Bellera Kirchhoff, dozvěděl o Antoniově profesní historii, okamžitě mu došlo, že by mohl Antoniovi nabídnout pomoc. Zatímco muži ve Španělsku mohou odejít do důchodu ve věku 65 let, ve Francii je to již ve věku 60 let. Antonio by tak měl nárok za poslední dva roky pobírat francouzský důchod, což je fakt, kterého si nebyl vůbec vědom.

Antonio byl v této věci nejprve skeptický, neboť nemohl věřit tomu, že je možné pobírat najednou jak španělskou mzdu, tak francouzský důchod. Avšak díky neustávající podpoře a právnímu poradenství, které mu poskytoval poradce EURES Richard, se nakonec rozhodl jednat. O pět měsíců později přišla na jeho účet první platba. A aby překvapení nebylo dost, Antonio se rovněž dozvěděl, že jakmile dosáhne věku 65 let, bude pobírat ještě dodatečný důchod, takže v té době bude dostávat dokonce tři důchody – dva z Francie a jeden ze Španělska. Antonio by se o svém nároku na důchod z Francie pravděpodobně dozvěděl v momentě, kdy by zažádal o svůj španělský důchod, ale přišel by tak již o peníze za tři roky důchodu z Francie.

Antonio a Richard oslavili první převod peněz velkou večeří v rybí restauraci na pláži – byla to zasloužená odměna za velmi dobrou službu ze strany poradce EURES.


Footnote

Španělsko-francouzský region Euroregion Pyrénées Méditerranée, který je euroregionem uznaným ze strany Rady Evropy, byl za účelem podpory přeshraniční spolupráce založen v roce 1991 pěti sousedícími regiony. O několik let později se tři z těchto regionů rozhodly v této oblasti založit přeshraniční partnerskou organizaci EURES – organizaci Pyremed/Pirimed. Tato partnerská organizace podporuje na jedné straně osoby, které mají zájem o práci či možnosti školení za hranicemi, a na druhé straně zaměstnavatele, kteří mají zájem o nábor pracovníků z partnerských regionů.

« Zpět