Novinky na portálu


Přímá linka ze Sicílie do Evropy

Region Sicílie je jedním z 10 evropských regionů s nevyšší mírou nezaměstnanosti. Místním mladým lidem to omezuje možnosti nalézt uspokojivé zaměstnání, což někdy vede k frustraci u těch, kdo mohou mít i velice dobré vzdělání, znají cizí jazyky a jsou ochotni tvrdě pracovat.
 
Pracovníci pobočky pro síť EURES v Palermu, hlavním městě tohoto regionu, tuto obtížnou situaci na sicilském trhu práce dobře znají. Snaží se reagovat na potřeby mladých lidí tím, že budují pevné profesní vazby s uznávanými řetězci hotelů a rekreačních středisek, jako je španělský řetězec Sol Melià, ale i s velkými zábavními společnostmi, jako je Euro Disney.
 
Španělský řetězec Sol Melià, jemuž patří 350 hotelů ve 30 zemích, vede na trhu jak v oblasti městských, tak rekreačních středisek. Protože jeho klienti jsou nejrůznějších národností, aktivně se snaží zaměstnávat i personál z rozmanitých kulturních prostředí. To platí zejména při zaměstnávání tzv. bavičů, pracovníků zajišťujících zábavu, pro jednotlivá střediska. Tito umělci jsou po dobu tří týdnů pečlivě školeni a cvičeni, přičemž se seznámí nejen s „tajemstvím“ své práce ale dostane se jim i poučení o filosofii úspěšné společnosti.
 
Pobočka sítě EURES v Palermu již pomohla celé řadě mladých uchazečů o práci, kteří se na řetězec Sol Meliá obrátili. Tito lidé obvykle Sicílii opouštějí s pochybami a obavami, ale nakonec objeví nový svět a nový profesní rozměr. Poté, co absolvují první sezónu jako zaměstnanci řetězce Sol Melià, cítí, že vpluli do mezinárodního a stimulujícího pracovního prostředí.
 
Bylo tomu tak také v případě tří mladých uchazečů o práci pocházejících z Palerma. Annamaria, Alex a Aurora odjeli z Palerma do španělského města Malaga, aby zahájili kurz pro řetězec Sol Melià, plní očekávání a naděje. Vůbec si nebyli jisti novým životem, který měli začít, ale po několikaměsíční nezaměstnanosti a beznadějném hledání práce, byl pro ně tento krok pozitivním impulzem.
 
Osmadvacetiletá Annamaria, absolventka univerzity v oblasti cizích jazyků a informatiky, uvedla: „Když jsem po získání svého druhého vysokoškolského diplomu osm měsíců marně hledala práci, tuto nabídku jsem prostě musela přijmout. Nejprve jsem to považovala za jakési prázdniny, protože ty jsem během prací nabitých let studií nikdy neměla.“
 
Ale skutečnost byla nakonec úplně jiná. „Ten kurz byl naprosto fantastický,“ vypráví. „Byl velmi intenzívní, ale zábavný. Celý den jsme si hráli jako děti.“ Po absolvování kurzu zpočátku na ostrově Fuerteventura, který patří ke Kanárským ostrovům, zastávala pozici baviče. Ve volném čase pak pracovala v recepci, aby se s tímto zaměstnáním seznámila, neboť právě práce recepční byla jejím cílem.
 
Nakonec po několika měsících jedna z recepčních náhle odešla a její místo získala právě Annamaria. Od té doby pracuje v recepci a zastává místo, které je vnímáno jako brána k dalším pozicím ve vedení rekreačního střediska. Annamaria je zvlášť vděčná pracovníkům palermské pobočky sítě EURES, kteří ji před několika měsíci přesvědčili, aby se výběrového řízení zúčastnila, ačkoli byla ten den nemocná. „Když se nezúčastníte“, upozorňovali ji, „ je možné, že zahodíte dobrou příležitost“, a očividně měli pravdu.
 
Alex prostě potřeboval změnu, a nyní pracuje jako bavič na ostrově Fuerteventura: „Je super být bavičem. Kdybych se nezastavil v pobočce sítě EURES, nikdy bych se k této práci nedostal!“ Zdůrazňuje také význam své osobní zkušenosti. „Cestování a práce v jiné zemi mi ukázaly odlišné kultury a pomohly objevit nové horizonty. Pracovní a životní zkušenosti jsou nezbytné, aby se člověk rozvíjel, a služby jako EURES pomáhají mladým lidem, aby získávali obojí“, zhodnotil Alex.
 
Aurora je také velmi spokojena se službami, které EURES nabízí, i s pracovním prostředím v hotelovém řetězci. „Sol Melià je velice spolehlivá společnost, všechno je dobře naplánováno a klade se tu velký důraz na detail. Starají se o nás, jako bychom byli jedna velká rodina“, říká. Spokojeně nyní žije na Menorce jednom z baleárských ostrovů, kde zastává pozici baviče, čímž dosáhla svého cíle: „Chtěla jsem prostě pracovat v zahraničí a EURES mi pomohl můj sen splnit,“upřesňuje.
 
Massimo, další ze sicilských uchazečů o práci, odešel z Palerma, aby si zlepšil francouzštinu a měl v Itálii lepší pracovní možnosti. Díky síti EURES našel práci v obchodním oddělení parku Euro Disney v Paříži, ve společnosti, kterou není třeba představovat. „Zkušenost v Euro Disney se vysoce hodnotí a je snadno přenosná do jiných velkých společností na francouzském trhu práce. Je to vynikající vstupenka, která dokáže otevřít dveře na nečekaná místa. Moje čtyřměsíční zkušenost se ukázala být nejvíce obohacující v mém profesním životě“, hodnotí.
 
Massimo začal jako řadový pracovník u pultu se zbožím, ale po několika měsících se vyšplhal přes všechny pozice v tomto oddělení, až se nakonec stal vedoucím odpovědným za řízení skladu. Téměř po roce dostal nabídku pracovat u společnosti Club Med, největšího francouzského provozovatele zájezdů, kde má nyní další možnosti profesního rozvoje.
 
Díky pomoci poskytované sítí EURES na Sicílii objevují mnozí mladí nezaměstnaní rozmanité pracovní vyhlídky. Řadě z nich, kupříkladu Massimovi, pracovníci sítě EURES zajistí zaměstnání, která odpovídají jejich profesním ambicím a která jim přiblíží ještě lepší příležitosti.

« Zpět