Novinky na portálu


Ze západu na východ

Po rozšíření v roce 2004 mnoho skandinávských společností zaměřilo svou pozornost na pobaltské země a Polsko a založilo své kanceláře ve Vilniusu, Rize, Tallinnu a Varšavě. Intenzivnější výměna mezi těmito zeměmi přispěla k posílení mobility pracovníků v celém severském regionu. Díky své rozsáhlé síti místních a regionálních poradců sehrává EURES v tomto pozitivním vývoji důležitou roli.

Ačkoli by mnozí lidé očekávali zejména pohyb pracovníků z nových členských států do Skandinávie, došlo k nárůstu mobility skandinávských uchazečů o zaměstnání směrem do pobaltských států. Jako ukázkový příklad nám může posloužit společnost Anthill se sídlem ve Stockholmu. Tato firma poskytuje širokou škálu zákaznických služeb, jako jsou podpora IT, šíření informací, prodej a marketing, průzkumy, výzkum, zpracování zpráv a komunikace, ale i „tradičnější“ služby jako call centra nebo telemarketing.

Přes své pobočky ve Finsku, Polsku, Estonsku a Litvě uskutečňuje Anthill nábor pracovníků ze skandinávských zemí pro všechny své pobočky ve východní Evropě. Společnost zaměstnává více než 1000 osob, které působí na čtrnácti různých místech. Jelikož společnost své služby obvykle nabízí v jednom ze skandinávských jazyků, na obsazení volných pracovních míst v pobaltských zemích neustále hledá nové uchazeče o zaměstnání ze Švédska, Dánska, Finska a Norska.

Velké množství lidí získáváme prostřednictvím sítě EURES“, říká vedoucí náboru zaměstnanců pro pobaltské státy Carina Saaresticová. „Hledáme lidi ze skandinávských zemí, kteří jsou ochotni se přestěhovat a pracovat v jedné z našich kanceláří v Estonsku nebo Litvě. V našich pobočkách ve Vilniusu a Tallinnu zaměstnáváme také místní zájemce se znalostí skandinávských jazyků.

Společnost samozřejmě vyžaduje určité jazykové dovednosti, v prvé řadě však hledá otevřené a nadšené zaměstnance ochotné dále se vzdělávat a rozvíjet. Zaměstnanci jsou převážně ve věku od 20 do 40 let.

Většina Skandinávců, kteří přichází za prací do Tallinnu, se dokáže velmi snadno začlenit do nového prostředí. „Jelikož životní styl v pobaltských státech je dosti podobný, nemají problémy najít si nové přátele a usadit se v hostitelské zemi. Zpětná vazba je obvykle velmi pozitivní,“ tvrdí Carina.

EURES je pro společnost dlouholetým a spolehlivým partnerem. Noví zaměstnanci obvykle zůstávají zhruba šest měsíců. Pak si buď najdou jinou práci nebo se vrací do své země. Náboroví pracovníci společnosti Anthill proto často přichází do kontaktu s poradci EURES. „Dáváme přednost spolupráci s lidmi ze sítě EURES, poněvadž disponují odbornými znalostmi v oblasti vyjednávání smluv a administrativních záležitostí. Služby EURES jsou velmi efektivní a navíc bezplatné,“ říká vedoucí náboru zaměstnanců pro pobaltské státy o spolupráci se sítí EURES. „Lidé ze sítě EURES nám poskytují užitečné rady a vědí, jak nejlépe vyhovět potřebám společností.“

« Zpět