Novinky na portálu


EURES – spolehlivý partner pro evropská call centra

Centra zákaznické podpory se v posledních letech vyvinula v důležitý podnikatelský obor. Díky rychlému vývoji moderních komunikačních technologií si může stále více společností dovolit zadávat poskytování této služby specializovaným externím dodavatelům. Pracovníci oddělení lidských zdrojů v těchto společnostech si navíc velmi rychle uvědomili, že síť EURES je tím nejlepším partnerem, který dokáže najmout zaměstnance v tomto velmi specifickém odvětví.

Společnost Stream International je celosvětovým poskytovatelem technické podpory a zákaznických služeb pro nejrůznější klienty. Call centra této společnosti poskytují zákaznickou podporu ve 13 různých jazycích, a proto mají neustále potřebu najímat další a další zahraniční zaměstnance. Poté, co společnost Stream přesunula své ústředí do Amsterdamu, rozvinula se sítí EURES v oblasti vyhledávání vhodných zaměstnanců pravidelnou spolupráci.

Vícejazyčné kontaktní centrum v Amsterodamu často vyhledává rodilé mluvčí hlavních evropských jazyků. Pro práci v kontaktním centru jsou od tzv. Stream operátorů vyžadovány vynikající komunikační dovednosti, dobré vystupování při komunikaci prostřednictvím telefonu a vysoká odolnost vůči stresu. Uchazeči musí být schopni plynule hovořit anglicky a musí být samozřejmě schopni se zdvořile a jednoznačně vyjádřit ve svém rodném jazyce.

Evropské služby zaměstnanosti se staly při náboru nových zaměstnanců do call center tím nejlepším partnerem. „EURES je nejspolehlivějším partnerem při vyhledávání rodilých mluvčí v těch poněkud „složitějších“ jazycích, jakými jsou dánština, norština, němčina, francouzština nebo italština,“ říká vedoucí pracovník náboru zaměstnanců společnosti Stream , pan Remco Van Til.

Předběžný výběr žadatelů většinou provádí právě poradce sítě EURES, který teprve poté pošle společnosti schválené žádosti o zaměstnání. Zaměstnavatel na druhé straně poskytuje úspěšným uchazečům podporu při přesídlení do místa výkonu práce, přičemž jim radí, jak si sehnat odpovídající ubytování a jak vyřešit nejrůznější administrativní otázky.

Co vyžaduje práce v oblasti zákaznické podpory?

  1. Musíte se rádi potýkat s výzvami a problémy, které s sebou nese práce se širokou škálou typů volajících.
  2. Bude se jednat o práci v multikulturním prostředí.
  3. Budete se muset zabývat složitými problémy bez možnosti předem se na ně dobře připravit.
  4. Budete muset prokázat silnou motivaci k průběžnému vzdělávání a profesnímu růstu.
  5. Nesmí vám dělat problémy pracovat v týmu, učit se od ostatních a poskytovat si vzájemně se spolupracovníky podporu.

 

Irská společnost GEM představuje další příklad úspěšné spolupráce mezi poskytovatelem zákaznické podpory a sítí EURES. Kontaktní centrum této společnosti, které se nachází v Belfastu v Severním Irsku, poskytuje svým celosvětově působícím klientům mnohojazyčné služby na zakázku. K naplnění tohoto úkolu je nábor zaměstnanců hovořících více jazyky naprostou nutností. Přibližně 300 z celkového 1000 zaměstnanců společnosti GEM jsou cizinci. Najímání pracovníků ze zahraničí je v této společnosti běžnou praxí, přičemž společnost těmto pracovníkům při jejich příjezdu do místa působení poskytuje logistickou podporu a odborné školení.

Tento irský zaměstnavatel realizuje nábor svých zaměstnanců v celé řadě evropských zemí, a proto služeb sítě EURES využívá velmi často. „Ve srovnání s jinými službami zaměstnanosti na síti EURES oceňujeme především „lidský rozměr“ poskytovaných služeb – možnost navázat přímý kontakt s místním poradcem EURES,“ uvádí paní Marcella McKeever, ředitelka náboru zaměstnanců společnosti GEM. „Pracovníci EURES jsou pro nás při vyhledávání zaměstnanců s konkrétními jazykovými znalostmi velmi užiteční. Máme celkem sedm klientů pracujících ve více jazycích a my jsme schopni jim poskytnou své služby celkem ve 24 jazycích. Nábor zahraničních pracovníků je proto pro nás v Belfastu neustále nutností.“ Síť pracovníků EURES poskytuje zaměstnancům společnosti GEM odpovědným za nábor nových zaměstnanců potřebné informace o evropských veletrzích pracovních příležitostí, kterých se společnost často účastní.

Další informace:

STREAM
Remco van Til
vedoucí pracovník náboru zaměstnanců společnosti Stream
Remco_van_Til@Stream.com
www.stream.com

GEM
Marcella McKeever
ředitelka pro nábor zaměstnanců
marcella.mckeever@the-gem.com
http://www.the-gem.com

« Zpět