Novinky na portálu

Kroky, které vám mohou usnadnit nalezení nového zaměstnání

Ne každý, kdo hledá nové pracovní uplatnění, ví, jak na to. Aby vaše hledání zaměstnání bylo úspěšné, je třeba dobře porozumět tomu, jak nejlépe při něm postupovat.
 
Zvažte, zda si v souvislosti s hledáním zaměstnání nezřídíte profesionální e-mailovou adresu vyhrazenou jen pro tento účel. Pomůže vám to učinit profesionální dojem, který by si o vás potenciální zaměstnavatelé měli vytvořit. Navíc se vám tak nestane, že byste si osobní e-mail popletli s pracovním a naopak, jelikož na tuto adresu budete dostávat pouze zprávy související s hledáním zaměstnání. 
 
Je důležité, abyste váš životopis a průvodní dopis speciálně upravili pro každé pracovní místo, o které se ucházíte. Každý pracovní inzerát si pečlivě přečtěte a důsledně uveďte všechny podstatné dovednosti a zkušenosti, které odpovídají požadavkům na dané pracovní místo. Ujistěte se, že váš životopis přesvědčivě prokazuje, že máte požadované zkušenosti.
 
Naprosto nutné je také to, abyste si váš životopis před jeho odesláním potenciálnímu zaměstnavateli znovu důkladně pročetli a zkontrolovali. Ubezpečte se, že životopis i průvodní dopis neobsahují žádné gramatické chyby ani překlepy. Zaměstnavatelé přečtení žádosti o zaměstnání věnují v průměru 30 vteřin. Žádosti s chybami obvykle končí rovnou v koši. Než žádost odešlete, požádejte přítele nebo rodinného příslušníka, aby ji ještě jednou překontroloval. Bude-li vaše žádost napsaná ledabyle, mnoho zaměstnavatelů si bude myslet, že takto budete přistupovat i k pracovním povinnostem.
 
V současnosti hraje při náboru zaměstnanců klíčovou úlohu internet, používá se při inzerování volných pracovních míst i hledání vhodných uchazečů. Mnoho zaměstnavatelů inzeruje volná pracovní místa například prostřednictvím služby Twitter či na síti LinkedIn, činí tak rovněž někteří národní členové sítě EURES. Udělejte si čas na vytvoření profesionálního profilu na síti LinkedIn na základě vašeho životopisu. Dobré je také popsat vaše konkrétní dovednosti a zkušenosti pomocí klíčových slov. Osoby provádějící nábor vás tak budou moci snáze nalézt, zjistit si o vás informace a nabídnout vám konkrétní pracovní uplatnění.
 
Příprava na pohovor
 
Zcela zásadní je zdokonalit vaši prezentaci při pohovoru. Ujistěte se, že jste vhodně oblečeni a že jste se na pohovor řádně připravili tím, že jste si zjistili informace o společnosti, její filozofii a jejích výrobcích či službách. Informace o společnosti a osobě vedoucí pohovor naleznete na webových stránkách společnosti. Pomoci vám mohou i jiné zdroje, jako je např. síť LinkedIn. Pozorně poslouchejte kladené otázky a ve svých odpovědích uveďte příklady vašich úspěchů z nedávné doby. Větší dojem udělá, když řeknete „vedl/a jsem 20členný tým, který každé čtvrtletí splnil cíle prodeje“, než když pouze uvedete „vedl/a jsem 20členný tým“.
 
Připravte si odpovědi na otázky, které jsou při pohovorech obvykle kladeny. Promyslete si také, na co se chcete zeptat vy. V současnosti pohovory probíhají podle různých schémat, většina osob vedoucích pohovor vám však položí několik otázek týkajících se vašich schopností, aby si mohla udělat obrázek o tom, jak byste reagovali na konkrétní situaci v praxi a jakým způsobem byste ji řešili. Vaše odpověď bude mít patřičný efekt, pokud se budete řídit modelem „STAR“: tj. popíšete situaci (Situation), úkol (Task), činnost (Action) a výsledek (Result). Většina osob vedoucích pohovor si z toho vyvodí, že přehlednost vašich odpovědí se projeví i ve vašem přístupu k práci.
 
Další informace:
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům
 
Připojte se k síti EURES na sociální síti Facebook
 
Sledujte síť EURES prostřednictvím služby Twitter
 
Připojte se k síti EURES na síti LinkedIn
 
Sledujte síť EURES na sociální síti Google+

« Zpět