Téma...

Španělští pracovníci ve zdravotnictví prokázali, že zvládnutí nového jazyka není nemožné
The success of jobseekers using EURES often depends on language skills; the ability to work through the language of potential employers. But as this case of Spanish doctors relocating to Finland proves, learning a new language is not mission impossible.
Text byl naposledy změněn: 02/2015
Tvoje první práce přes EURES: „velká příležitost ke změně vašeho pracovního života“
Tvoje první práce přes EURES je nejnovější iniciativa EU v oblasti pracovní mobility určená speciálně mladým Evropanům. Již se potvrdilo, že je velkým hitem mezi náborovými pracovníky, a jak se dozvíme níže, jsou s ní spokojeni i mladí uchazeči o zaměstnání.
Text byl naposledy změněn: 02/2015
Norské webové stránky věnované mobilitě jsou „užitečnou inovací pro všechny zúčastněné strany“
„Jednoduchost je nejvyšším stupněm sofistikovanosti.“ Tento výmluvný citát Leonarda da Vinciho oslavující krásu jednoduchosti dopadl v norské pobočce sítě EURES, která sehrála rozhodující úlohu při vytváření webových stránek Work in Norway (Práce v Norsku), na úrodnou půdu. Níže přinášíme podrobnosti o těchto velmi oblíbených stránkách, které soustřeďují veškeré informace související s životem a prací v této severské zemi na jednom místě.
Text byl naposledy změněn: 02/2015
Jste připraveni na stěhování do Lucemburska?
Účelem nové příručky sítě EURES „Připraveni na stěhování?“ je poskytnout Evropanům důležité rady pro život a práci v jiné zemi EU. Dnes se zaměříme na hledání práce v Lucembursku, malé a rozmanité zemi, kde téměř 50 % obyvatel tvoří migranti.
Text byl naposledy změněn: 02/2015
Stovka nově přijatých pracovníků za 18 měsíců – a to je teprve začátek
Německá personální agentura se domnívá, že tajemství jejích pozoruhodných výsledků v oblasti náboru spočívá ve skutečnosti, že se zaměřuje na dlouhodobé pracovní smlouvy.
Text byl naposledy změněn: 02/2015
„Lidský rozměr“ portálu EURES změnil francouzské uchazečce o zaměstnání život
Portál EURES se snaží překlenout propast mezi uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli a zajistit, aby dané pracovní místo bylo obsazeno tím správným uchazečem. Největší předností sítě nicméně nepochybně není technologie, nýbrž podpora a poradenské služby, které poradci EURES poskytují při své každodenní práci. Zde se dozvíme, jak „lidská stránka“ portálu EURES Chorvatsko pomohla mladé uchazečce o zaměstnání zvládnout výzvy spojené s přestěhováním.
Text byl naposledy změněn: 02/2015
EURES: vzdělávací síť v rychle se měnícím světě
Mnoho uchazečů o zaměstnání vnímá EURES jako on-line službu, která sestavuje seznam volných pracovních míst v celé Evropě. EURES však nabízí mnohem více. Ve skutečnosti 1 000 poradců EURES pracuje v zájmu uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů a poskytuje jim řadu služeb přizpůsobených jejich potřebám. Tento týden jsme získali podrobné informace o intenzivním školení, které poradci EURES pravidelně absolvují.
Text byl naposledy změněn: 01/2015
EURES – známka kvality pro nizozemského náborového pracovníka
Náboroví pracovníci z nizozemské agentury Sagius Uitzenders B.V. uvedli, že nepsaná záruka, kterou pro uchazeče o zaměstnání představuje slovenská pobočka sítě EURES, je zásadní pro úspěšnost agentury při získávání slovenských technických pracovníků pro práci v Nizozemsku.
Text byl naposledy změněn: 01/2015
Join our upcoming thematic chats or have a look at our closing dates!
On the "Chat with EURES Advisers" page, several countries from the EURES Network are already available for regular chat sessions about their national labour market, living and working conditions and specific opportunities. Now, some of these countries are introducing new thematic chats...
Text byl naposledy změněn:
Připraveni na stěhování do Švédska
Cílem nové příručky sítě EURES „Připraveni na stěhování?“ je poskytnout Evropanům užitečné rady o životě a práci v zahraničí. Dnes se zaměříme na hledání pracovního uplatnění ve Švédsku.
Text byl naposledy změněn: 01/2015
Nový Evropský pas dovedností v pohostinství: vstupenka do nového zaměstnání?
Nový nástroj na portálu EURES umožňuje uchazečům o zaměstnání specifikovat, jaké dovednosti kde nabyli (v rámci konkrétního odvětví), což zaměstnavatelům usnadní najít přesně tu osobu, kterou hledají. Pas dovedností byl nyní zaveden pro odvětví pohostinství a cestovního ruchu a další budou brzy následovat.
Text byl naposledy změněn: 06/2014
Tvoje první práce přes EURES – „balíček kompletních služeb“ pro malé a střední podniky
Obsazování volných pracovních míst je neustálým náročným úkolem pro mnoho firem působících na mezinárodním trhu. Zahrnuje vysoké logistické náklady, které ztěžují nábor ze zahraničí. To se však může brzy změnit. Tvoje první práce přes EURES, nový program EU na podporu mobility mladých pracovníků, se stává velkým hitem mezi náborovými pracovníky malých a středních podniků.
Text byl naposledy změněn: 01/2015

Archiv „Téma“