Téma...

Uno, dos, tres... vier, fünf, sechs: Intenzivní kurzy němčiny poskytují španělským zdravotním sestrám nové příležitosti

Přestože se povinnosti zdravotních sester mohou v jednotlivých zemích lišit, klíčová koncepce poskytování péče zůstává v celé Evropě stejná. Schopnost dobré komunikace s pacienty je životně důležitá, a proto má pro zdravotní sestry, které se chtějí přestěhovat do jiné země EU, zásadní význam naučit se místní jazyk. Program „Tvoje první práce přes EURES“ může pomoci tím, že poskytne finanční podporu na jazykové kurzy a na stěhování.
 
Laura Gallego Muñozová byla jednou z dvaceti nově kvalifikovaných zdravotních sester, které zahájily šestiměsíční intenzivní kurz němčiny ve Španělsku. Nyní se s pěti svými dalšími spolužačkami přestěhovala do Německa, aby nastoupila do zaměstnání u společnosti Vivat, která v Německu poskytuje rezidenční péči. Celkem nyní v Německu pracuje jedenáct zdravotních sester, další tři nadále pracují ve Španělsku. Program Tvoje první práce přes EURES pomohl podpořit Lauru a ostatní zdravotní sestry počínaje zajištěním jazykových kurzů až po navázání kontaktů s německými zaměstnavateli a také tím, že poskytl finanční podporu na náklady spojené se stěhováním.
 
Laura uvedla: „Měli jsme poradce EURES, který nám pomáhal a po celou dobu byl naším průvodcem. Kurzy němčiny ve Španělsku zařídila pobočka EURES Německo, která také odpovídá za program Tvoje první práce přes EURES. Pak nás požádali o zaslání životopisů, které jsme zpracovaly podle vzoru Europass, abychom mohly podat žádost o místo v Německu. A poté jsem se dozvěděla, že mám absolvovat pohovor u společnosti Vivat. Učitel němčiny mi pomohl s přípravou, i když jsme ještě na pomoc při pohovoru měly tlumočníka. O týden později deset z nás dostalo nabídky a šest se rozhodlo podepsat smlouvu. Takže program Tvoje první práce přes EURES pro nás byl přínosem v průběhu celého náborového procesu.“

 
Když se Laura a ostatní zdravotní sestry stěhovaly do cizí země, program Tvoje první práce přes EURES jim pomohl tím, že jim byly uhrazeny náklady na stěhování. Program zároveň podpořil malé a střední podniky, které nabízely příslušné pracovní uplatnění. Pomoc měla podobu jednorázové platby za zaměstnance, která pomohla financovat proces integrace ve firmě.
 
K životu v Německu Laura podotkla: „Pro mě to je skvělá zkušenost: Učím se nový jazyk, poznávám novou kulturu a nový způsob práce a především se učím poznávat sama sebe. V práci zdravotních sester jsou mezi oběma zeměmi rozdíly, ve Španělsku se studuje na univerzitě, zatímco v Německu příprava na povolání probíhá spíše na odborných školách. Myslím, že ve Španělsku mají zdravotní sestry o něco větší stupeň odpovědnosti, ale celkově je práce velmi podobná.“
 
 
Další informace:
 
Oficiální internetové stránky programu Tvoje první práce přes EURES
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES
 
 
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům
 
Připojte se k síti EURES na sociální síti Facebook
 
Sledujte síť EURES prostřednictvím služby Twitter
 
Připojte se k síti EURES na síti LinkedIn
 
Sledujte síť EURES na sociální síti Google+

Text byl naposledy změněn: 07/2013


Zřeknutí se zákonné odpovědnosti
Cílem článků v sekci Téma... je poskytnout uživatelům portálu EURES informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Tyto články nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské komise.