Nápověda k této části

EURES v přeshraničních regionech

TransTirolia (IT-AT-CH)

Název přeshraničního partnerství
TransTirolia (IT-AT-CH)
Webová stránka
http://www.eures-transtirolia.eu
Zúčastněné regiony
- Rakousko, spolková země Tyrolsko s okresy Landeck, Imst, Innsbruck-město, Innsbruck-venkov, Schwaz a Lienz
- Itálie: autonomní provincie Bolzano – Jižní Tyrolsko
- Švýcarsko: kanton Graubünden
Stručný popisa
Region zahrnující Severní a Východní Tyrolsko, Jižní Tyrolsko a kanton Graubünden nabízí potenciální příležitost k zaměstnání pro téměř 550 000 příchozích pracovníků. Přibližně 1700 přeshraničních pracovníků a cca 4000 mladých lidí využívá v tomto regionu možnosti získat vzdělání v sousední zemi. V porovnání s ostatními přeshraničními regiony EURES se jedná o značný počet osob.
V roce 1997 byly podepsány rámcové dohody o přeshraniční spolupráci služeb zaměstnanosti a organizací zaměstnavatelů Tyrolska a Jižního Tyrolska, přičemž v květnu roku 2000 byly tyto dohody obnoveny a připojily se k nim další organizace. V listopadu roku 2002 se k partnerství EURES TransTirolia připojil kanton Graubünden spolu s příslušným Úřadem pro průmysl, podnikání a práci (KIGA).
(Údaje k roku 2006)
Partneři
- spolková země Tyrolsko
- Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) (služby na podporu zaměstnanosti Tyrolsko)
- Industriellenvereinigung Tirol (IVT) (průmyslová asociace Tyrolsko)
- Wirtschaftskammer Tirol (WK ) (Tyrolská hospodářská komora)
- Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) (Rakouský odborový svaz)
- Autonomní provincie Bolzano-Jižní Tyrolsko, oddělení práce
- Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer (obchodní, průmyslové, řemeslné a zemědělské komory)
- Südtiroler Wirtschaftsring (SWR) (průmyslový svaz Jižního Tyrolska)
- Arbeitsförderungsinstitut (AFI-IPL) (institut pro podporu pracovních příležitostí)
- Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol (asociace hotelových a gastronomických služeb Jižního Tyrolska)
- Landesverband der Handwerker (HGV) (zemské sdružení řemeslníků)
- Südtiroler Bauernbund (SBB) (rolnický svaz Jižního Tyrolska)
- Unternehmerverband Südtirol (podnikatelský svaz Jižního Tyrolska)
- Verband für Kaufleute und Dienstleister (asociace obchodníků a poskytovatelů služeb)
- Verband der Selbständigen (asociace samostatně výdělečně činných osob)
- Allgemeiner Gewerkschaftsbund (AGB-CGIL) (všeobecný odborový svaz)
- Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) (autonomní odborový svaz Jižního Tyrolska)
- Katholischer Verband der Werktätigen (KVW) (katolický svaz pracujících)
- Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGB-CISL) (odborový svaz Jižního Tyrolska)
- Südtiroler Gewerkschaftskammer (SGK-UIL) (odborová komora Jižního Tyrolska)
- Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden (KIGA) (kantonální úřad pro průmysl, podnikání a práci kantonu Graubünden)
- Graubündner Baumeisterverband (asociace stavebníků kantonu Graubündner)
- Travail Suisse Graubünden (zastřešující organizace pro pracující Travail Suisse kantonu Graubünden)
- Gewerkschaftsbund Graubünden (Odborový svaz kantonu Graubünden)
- Interregionaler Gewerkschaftsrat Zentralalpen (IGR) (Meziregionální odborová rada pro oblast centrálních Alp)