Nápověda k této části

EURES v přeshraničních regionech

Scheldemond (BE-NL)

Název přeshraničního partnerství
Scheldemond (BE-NL)
Webová stránka
http://www.euresscheldemond.info
Zúčastněné regiony
Daný přeshraniční region zahrnuje jihozápadní část Nizozemska a severozápadní část Belgie. Tvoří jej nizozemské provincie Zeeland a Západní Brabantsko a belgické provincie Antverpy a Východní a Západní Flandry.
Stručný popisa
Toto přeshraniční partnerství bylo vytvořeno v roce 2003. Partneři se podílejí na celé škále aktivit zaměřených na uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele, zaměstnance a rovněž na širokou veřejnost. Mezi hlavní činnosti patří:
 • poskytování informací a poradenství sítě EURES uchazečům o zaměstnání, zaměstnavatelům a zaměstnancům, a to jak v rámci jejich každodenní činnosti, tak při organizování setkání, pracovních seminářů a školení,
 • integrované propagační činnosti zaměřené na zdůraznění výhod mobility na trhu práce,
 • organizace sympozií týkajících se aktuální problematiky mobility na přeshraničním trhu práce,
 • mapování nedostatků a překážek na přeshraničním trhu práce v rámci partnerství Eures Scheldemond,
 • vzájemné vztahy mezi otázkami přeshraniční mobility a výzkumem zaměřeným na hledání možných řešení,
 • organizace sympozií tematicky zaměřených na aktuální otázky přeshraničního trhu práce,
 • organizace školení pro poradce sítě EURES působící ve veřejných službách zaměstnanosti a pro partnery a dále podpora výměny informací o volných pracovních místech, sdílení životopisů uchazečů o zaměstnání a osvědčených postupů,
 • účast na veletrzích pracovních příležitostí a organizace veletrhu pracovních příležitostí v rámci partnerství Eures Scheldemond.
Partneři
 • UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland (nizozemská veřejná služba zaměstnanosti)
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (vlámská veřejná služba zaměstnanosti)
 • De Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen (IVR) (meziregionální odborová rada Schelde-Kempen)
 • Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland (obchodní komora)
 • Voka Kamer van Koophandel Oost- & West-Vlaanderen (sdružení vlámských zaměstnavatelů (VEV) a osm vlámských obchodních a průmyslových komor)
 • UNIZO Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen-Mechelen and regio Kempen (organizace pro osoby samostatně výdělečně činné a malé a střední podniky)
 • MKB Zeeland and West-Brabant (organizace pro malé a střední podniky)
 • De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) (sdružení zaměstnavatelů)
 • Provincies Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant and Zeeland (správní orgány provincií Východní a Západní Flandry, Antverpy, Severní Brabantsko a Zeeland)
Koordinátor
Sarah O'Brien
Adresa: Postbus 28, NL - 4461 GL Goes
Telefon: 
E-mailová adresa: Sarah.OBrien@uwv.nl