Nápověda k této části

EURES v přeshraničních regionech

Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)

Název přeshraničního partnerství
Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)
Webová stránka
http://www.eures-sllrp.eu
Zúčastněné regiony

Saarland (Sársko) (DE), Lorraine (Lotrinsko) (FR), Luxembourg (Lucembursko) (LU), Rheinland-Pfalz (Porýní-Falc) (DE)

Stručný popisa
V regionu Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz dojíždí denně za prací více než 118 000 obyvatel [osob, jejichž každodennímu dojíždění mezi bydlištěm a pracovištěm se říká kyvadlová doprava]. Díky tomu je jedním z regionů, které mají nejvíce příhraničních pracovníků v celé Evropské unii.

Partnerství Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz, které bylo založeno v roce 1997, je modelovým projektem z několika důvodů (v rámci rozpočtového roku EURES existuje více než 50 přeshraničních projektů).
Přeshraniční partnerství sleduje tři cíle:
1. Informovat veřejnost o životních a pracovních podmínkách ve všech čtyřech partnerských regionech.
2. Podporovat výměnu informací o nabídce a poptávce pracovních míst v příhraničních regionech a zejména zlepšit možnosti získání pracovního místa.
3. Podporovat mobilitu a přeshraniční sociální dialog pomocí plánované a vzájemně sladěné politiky zaměstnanosti.
Partneři
 • Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport des Saarlandes (ministerstvo práce, rodiny, prevence, sociálních věcí a sportu spolkové země Sársko)
 • Conseil Régional de Lorraine (France) (regionální rada Lotrinska (Francie))
 • Ministère du Travail et de l´Emploi, Luxembourg (ministerstvo práce a zaměstnanosti, Lucembursko)
 • Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz (ministerstvo sociálních věcí, práce, zdravotnictví s demografického rozvoje spolkové země Porýní-Falc)
 • Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit (regionální ředitelství spolkové agentury pro zaměstnanost pro Porýní-Falc-Sársko)
 • Pôle emploi Lorraine (jednotné kontaktní místo pro zaměstnanost Lotrinsko)
 • Direction Générale de Pôle emploi (generální ředitelství jednotných kontaktních míst pro zaměstnanost)
 • Administration de l´Emploi pour le Luxembourg (ADEM) (správa zaměstnanosti pro Lucembursko (ADEM))
 • CSI – Comité Syndical Interrégional Sarre-Lor-Lux-Trève/Palatinat occidental (meziregionální odborový výbor pro západní Saar-Lor-Lux-Porýní-Falc)
 • VSU – Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V. (sdružení federací podniků spolkové země Sársko)
 • LVU – Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmensverbände e.V. (sdružení federací podniků spolkové země Porýní-Falc)
 • MEDEF-Moselle - Mouvement des Entreprises de France (hnutí francouzských podniků Moselska)
 • FEDIL – Business Federation Luxembourg (sdružení podniků Lucemburska)
 • ZAV – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (Bundesagentur für Arbeit) (ústředí pro mezinárodní zprostředkování pracovních míst a kvalifikovaných pracovníků (spolková agentura práce))
 • Evropská komise
Koordinátor
Frédéric  Chomard
Adresa: INFO-Institut, Pestelstrasse 6, DE-66119 Saarbrücken
Telefon: +49 681 954 1327
Fax: +49 681 954 13 23
E-mailová adresa: frederic.chomard@eures-sllrp.eu