Nápověda k této části

EURES v přeshraničních regionech

BESKYDY (CZ-PL-SK)

Název přeshraničního partnerství
BESKYDY (CZ-PL-SK)
Webová stránka
http://sk.eures-tbeskydy.eu/
Zúčastněné regiony
Region EURES –T Beskydy zahrnuje Moravskoslezský, Olomoucký a částečně Zlínský kraj v České republice, Opolské a Slezské vejvodství v Polsku a Žilinský kraj na Slovensku.
Stručný popisa
EURES – T Beskydy je přeshraniční partnerství vytvořené třemi novými členskými státy EU: Českou republikou, Polskem a Slovenskem.
Hlavní cíle partnerství jsou následující:
• podpořit přeshraniční mobilitu pracovních sil,
• poskytovat informace o životních a pracovních podmínkách,
• informovat o vývoji na trhu práce v přeshraničních regionech,
• podporovat výměnu informací o volných pracovních místech mezi těmito regiony,
• poskytovat podnikatelům informace o službách EURES/EURES-T (daňové otázky, sociální systém, nábor zaměstnanců z přeshraničních regionů, informace o systému registrace – jak začít podnikat za hranicemi atd.),
• sledování a překonávání překážek v mobilitě pracovních sil.
Mobilita pracovní síly: k pohybu pracovních sil dochází zejména směrem do České republiky. Počet slovenských pracovníků v pohraničních regionech České republiky činil k 30. červnu 2007 celkem 8279 a polských pracovníků zde působilo 3856.

Rámcová smlouva zakládající přeshraniční partnerství EURES-T Beskydy byla podepsána ve Veľkých Karlovicích dne 12. prosince 2007 celkem 35 partnerskými organizacemi ze tří zemí, avšak jejich vzájemná spolupráce začala mnohem dříve. Několik přípravných setkání se uskutečnilo dokonce již v roce 2002.
Partneři
Veřejné služby zaměstnanosti
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny v Bratislavě
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí Polské republiky
 • Úřad práce, sociálních věcí a rodiny v Čadce
 • Úřad práce a sociálních věcí v Námestove
 • Úřad práce, sociálních věcí a rodiny v Žilině
 • Úřad práce v Ostravě
 • Úřad práce v Novém Jičíně
 • Úřad práce v Opavě
 • Úřad práce ve Frýdku-Místku
 • Úřad práce ve Vsetíně
 • Úřad práce v Karviné
 • Úřad práce v Bruntálu
 • Úřad práce v Jeseníku
 • Úřad práce v Šumperku
 • Samospráva Slezského vojvodství – Vojvodský úřad práce ve městě Katowice
 • Samospráva Opolského vojvodství – Vojvodský úřad práce ve městě Opole
 • Samospráva Jastrzębie Zdrój Poviat – Úřad práce Poviat ve městě Jastrzębie-Zdrój
 • Samospráva okresu Racibórz – Okresní úřad práce ve městě Racibórz
 • Samospráva okresu Głubczyce – Okresní úřad práce ve městě Głubczyce
 • Starosta města Bielsko-Biała – Okresní úřad práce ve městě Bielsko-Biała
 • Samospráva okresu Wodzisław Śląski – Okresní úřad práce ve městě Wodzisław-Śląski
 • Samospráva okresu Nysa – Okresní úřad práce ve městě Nysa
 • Samospráva okresu Cieszyn – Okresní úřad práce ve městě Cieszyn
 • Samospráva okresu Żywiec – Okresní úřad práce ve městě Żywiec
 • Samospráva okresu Prudnik – Okresní úřad práce ve městě Prudnik
Organizace zaměstnavatelů
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
 • Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 • Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej (Beskydská komora uměleckých řemesel a podnikání ve městě Bielsko-Biała)
Odborové organizace
 • Regionálna rada KOZ pre Žilinský samosprávny kraj
 • Regionální rada odborových svazů ČMKOS Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje
 • Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” (Krajská rada NSZZ regionu Podbeskidzie – Nezávislý samosprávný odborový svaz - „Solidarność“)
 • Rada OPZZ Województwa Śląskiego (Rada OPZZ – Celostátní dohoda odborových svazů – Slezského vojvodství)
Další partneři
 • Centrum Edukacji i Pracy Mlodzieży OHP w Bielsku Białej ( Centrum pro vzdělávání a práci mládeže OHP – Dobrovolné pracovní sdružení – ve městě Bielsko- Biała)
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (Centrum odborného vzdělávání ve městě Katowice)
Koordinátor
Peter Drozd
Adresa: EURES-T Beskydy, Maticne namestie 1617, SK - 022 01 Cadca
Telefon: +421 (0)41 244 8100
E-mailová adresa: eurestbeskydy@gmail.com