Nápověda k této části

EURES v přeshraničních regionech

Northern Ireland/Ireland (IE-UK)

Název přeshraničního partnerství
Northern Ireland/Ireland (IE-UK)
Webová stránka
http://www.eures-crossborder.org
Zúčastněné regiony

Partnerství se vztahuje na Severní Irsko a hraniční hrabství Irska (Louth, Cavan, Monaghan, Donegal, Sligo a Leitrim).

Stručný popisa

Přeshraniční partnerství EURES (Evropské služby zaměstnanosti) bylo zřízeno s cílem usnadnit život lidem, kteří by rádi denně nebo týdně dojížděli za prací do sousední země. Snaží se o odstranění alespoň části překážek, kterým tito pracovníci čelí.
Zabývá se zejména nedostatky v oblasti poskytování informací. Uchazeči o zaměstnání například často nevědí, jaké na opačné straně hranice existují pracovní příležitosti a možnosti odborné přípravy, jak funguje tamní daňový systém nebo jak může přijetí práce v zahraničí ovlivnit jejich nároky na sociální zabezpečení.
Partnerství si rovněž klade za cíl pomáhat zaměstnavatelům, a to tím, že jim umožní oslovit větší počet uchazečů o zaměstnání, tj. lidí, kteří hledají pracovní uplatnění, ale žijí na druhé straně hranice. Zaměstnavatelům je také poskytováno poradenství v řadě otázek přeshraničního náboru pracovních sil.

Partneři

Partneři (v abecedním pořadí):

  • Department Of Social Protection (DSP) (ministerstvo sociální ochrany)
  • Confederation of British Industry (CBI) (Konfederace britského průmyslu)
  • Department for Employment and Learning (DEL) (ministerstvo zaměstnanosti a vzdělávání Severního Irska)
  • Dundalk Chamber of Commerce (obchodní komora Dundalk)
  • Irish Business and Employers Confederation (IBEC) (Konfederace irských podniků a zaměstnavatelů)
  • Irish Congress of Trade Unions (ICTU) (Kongres irských odborů)
  • Londonderry Chamber of Commerce (obchodní komora Londonderry)
Koordinátor
Dympna Boyle
Adresa: EURES Cross Border Coordinator, Department of Social Protection, Dundalk
Telefon: +353 429392671
E-mailová adresa: dympna.boyle@welfare.ie