Nápověda k této části

EURES v přeshraničních regionech

EURES Meuse-Rhine (BE-DE-NL)

Název přeshraničního partnerství
EURES Meuse-Rhine (BE-DE-NL)
Webová stránka
http://www.eures-emr.org
Zúčastněné regiony
Přeshraniční region Meuse-Rhine (Euregio) v sobě zahrnuje jižní část nizozemského kraje Limbursko, belgických provincií Limbursko a Lutych, belgickou německy mluvící oblast a německý region Cáchy.
Stručný popisa

EURES Meuse-Rhine vznikl v roce 1993. Cílem tohoto přeshraničního partnerství je zvýšit mobilitu zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání v rámci euroregionu a odstranit překážky, které mobilitě brání. Partneři působí v řadě oblastí a nabízejí mimo jiné:
- přeshraniční službu vyhledávání zaměstnání a umisťování na pracovní místa,
- poradenství a podporu uchazečům o zaměstnání v příhraničním regionu,
- poradenství a podporu zaměstnavatelům při přeshraničním náboru pracovníků,
- informace o životních a pracovních podmínkách v přeshraničním regionu,
- informace o odborném vzdělávání,
- analýzy trhu práce.
- Informace o pracovním právu, daních a sociálním zabezpečení pro přeshraniční pracovníky

Partneři
- Veřejné služby zaměstnanosti na regionální úrovni: Arbeitsagentur Aachen-Düren, FOREM, VDAB, ADG and UWV;
- Meziregionální odborová rada Meuse-Rhine;
- Chambers of Commerce in the Euregio
- Sdružení zaměstnavatelů v příhraničním regionu (SWE);
- Stichting Euregio Meuse-Rhine, sdružující belgické kraje Limbursko a Lutych, německy mluvící oblast v Belgii, nizozemský kraj Limbursko a region Cáchy;
- Poradenské kanceláře pro přeshraniční pracovníky
- Grenzinfopunkt (cross-border information point)