Nápověda k této části

EURES v přeshraničních regionech

Danubius (SK-HU)

Název přeshraničního partnerství
Danubius (SK-HU)
Webová stránka
http://www.eures-t-danubius.eu
Zúčastněné regiony
Slovensko – čtyři okresy: Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Levice Maďarsko – tři regiony: Západní Podunají, Střední Podunají, Střední Maďarsko
Stručný popisa
Partnerství Danubius pokrývá území o rozloze téměř 10 000 km2 s více než 1,2 milionu obyvatel. Toto území se rozprostírá podél jihozápadní slovenské a severozápadní maďarské hranice, na obou březích Dunaje. Je to první EURES-T mezi dvěma novými členskými státy EU. Trhy práce obou partnerských zemí již byly několik let navzájem propojeny a mobilitu pracovníků podporovala mezivládní smlouva z roku 1999 o vzájemném zaměstnávání občanů. Přeshraniční pohyb ze Slovenska do Maďarska se však zvýšil zejména od května 2004, kdy obě země vstoupily do Evropské unie a zahraniční zaměstnanci obou sousedních zemí již nepotřebovali pracovní povolení. Tento vývoj vedl partnery k tomu, aby založili partnerství EURES-T Danubius. V prosinci 2006 byla podepsána rámcová dohoda. V souladu se zapojenými pracovními úřady a sociálními partnery a slučitelně s jejich povinnostmi na úrovni národní a přeshraniční se smluvní strany zavázaly k cílům v těchto oblastech:
 1. informovat uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání, zaměstnavatele a ostatní o současných pracovních a životních podmínkách na obou stranách hranice;
 2. podporovat výměnu informací o nabídce a poptávce pracovních příležitostí v příhraniční oblasti prostřednictvím přímých a pravidelných kontaktů mezi poradci EURES týkajících se smluvních služeb zaměstnanosti, přičemž se musí dodržovat právní předpisy o ochraně osobních údajů;
 3. rozvinout sociální dialog na přeshraniční úrovni, vyměňovat si informace o vývoji na trhu práce a podporovat harmonizované řízení, které by vytvářelo prognózy pracovních příležitostí, přičemž se musí dodržovat právní předpisy o ochraně osobních údajů;
 4. přispívat k rozvoji nabídek odborného vzdělávání na přeshraniční úrovni.
Partneři
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislavě
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajské Strede
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámcích
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárně
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Levicích
 • Regionálna kancelária odborového zväzu/KOZ regiónov Nitře a Trnavě
 • Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (Trnava) Národní úřad zaměstnanosti v Budapešti
 • Úřad práce kraje Západní Podunají v Győru
 • Úřad práce kraje Střední Podunají v Székesfehérváru
 • Úřad práce kraje Střední Maďarsko v Budapešti
 • Krajské zastoupení Rady pro zaměstnanost, Střední Maďarsko, zaměstnavatelé
 • Krajské zastoupení Rady pro zaměstnanost, Střední Maďarsko, zaměstnanci
 • Krajské zastoupení Rady pro zaměstnanost, Střední Podunají, zaměstnavatelé
 • Krajské zastoupení Rady pro zaměstnanost, Střední Podunají, zaměstnanci
 • Krajské zastoupení Rady pro zaměstnanost, Západní Podunají, zaměstnavatelé
 • Krajské zastoupení Rady pro zaměstnanost, Západní Podunají, zaměstnanci
Koordinátor
Edita Bertová
Adresa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovakia, Biskupa Királya 30, SK - 94501 Komárno
Telefon: +421 35 2442309
Fax: +421 35 7732170
E-mailová adresa: eures.t.danubius@gmail.com