Nápověda k této části

EURES v přeshraničních regionech

Bayern - Tschechien (DE-CZ)

Název přeshraničního partnerství
Bayern - Tschechien (DE-CZ)
Webová stránka
http://www.eures-by-cz.eu
Zúčastněné regiony
Spolková republika Německo: Horní Francko, Horní Falcko, Dolní Bavorsko
Česká republika: Západní Čechy – Plzeňský a Karlovarský kraj
Stručný popisa

Partnerství EURES mezi regiony Bavorsko – Čechy, které bylo založeno v říjnu roku 2005, představuje první příklad partnerství mezi novým a starým členským státem EU. Projekt partnerství EURES-T Bavorsko – Čechy zahrnuje územní obvody pracovních úřadů Hof, Weiden, Schwandorf, Deggendorf a Passau a na české straně Plzeňský a Karlovarský kraj. Na tomto území (25 000 km2) žije přibližně 2,4 milionu obyvatel, z nichž je 1,2 výdělečně činných. Podle údajů z června 2006 dojíždělo denně do zaměstnání přes hranice 4 332 osob. Celkem 3 842 českých občanů se vydává za prací do Německa a naopak 490 německých občanů do Čech. Cílem tohoto partnerství je zvýšit mobilitu pracovní síly v příhraniční oblasti, odbourat stávající překážky bránící mobilitě a zpřístupnit pracovníkům důležité informace o životních a pracovních podmínkách. Touto cestou by mělo dojít k odstranění těch nevýhod pro obyvatele a ekonomiku, které jsou podmíněny existencí státních hranic. Aktivity partnerů se vztahují na poradenství a podporu zaměstnavatelů a zaměstnanců v následujících oblastech:

- shromažďování srovnatelných statistických údajů o pracovním trhu a výdělečně činném obyvatelstvu na obou stranách státních hranic,
- odstranění strukturálních nedostatků,
- zavedení dialogu mezi zaměstnavateli a potenciálními zaměstnanci z nejrůznějších oborů,
- rozšíření přístupu ke službám EURES,
- poskytování informací o pracovním trhu na obou stranách hranic zaměstnavatelům, uchazečům o zaměstnání a studentům,
- výměna informací o volných pracovních místech a poskytování podpory při hledání práce za hranicemi,
- pomoc zaměstnavatelům při náboru zaměstnanců na druhé straně hranic,
- poskytování informací a poradenství zájemcům na straně zaměstnanců o volných pracovních pozicích a rovněž o životních a pracovních podmínkách v příslušném přeshraničním regionu.
Partneři
Bundesagentur für Arbeit (BA, Spolková agentura pro práci), Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV, Spolková centrála pro zprostředkování práce)
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Pracovní úřady ve městech Hof, Weiden, Schwandorf, Deggendorf a Passau
Bavorské regionální ředitelství Spolkové agentury pro práci (BA)

Pracovní úřad v Plzni
Pracovní úřad v Karlových Varech
Německý odborový svaz (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) - Bavorsko
Českomoravská konfederace odborových svazů – regionální rada odborových svazů Plzeňského a Karlovarského kraje
Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje
Sdružení pro česko-bavorskou komunikaci a výměnu informací v DGB (BoBaKom)
Průmyslová a obchodní komora Regensburg (Industrie- und Handelskammer Regensburg)
Koordinátor
Petr Arnican
Adresa: DGB Bezirk Bayern, Abteilung Grenzüberschreitende Beziehungen., Hochstraße 16, DE-92637 Weiden
Telefon: +49 961 416302-15
Fax: +49 961 416302-22
E-mailová adresa: petrarnican@seznam.cz