Nápověda k této části

EURES v přeshraničních regionech

EuresChannel (BE-FR-UK)

Název přeshraničního partnerství
EuresChannel (BE-FR-UK)
Webová stránka
http://www.eureschannel.org
Zúčastněné regiony
EuresChannel sdružuje belgické provincie Západních Flander a Henegavska (Hainaut), francouzský kraj Nord/Pas-de-Calais a hrabství Kent ve Spojeném království.
Stručný popisa
EuresChannel je prvním přeshraničním regionem, jenž byl v rámci EURES ustaven. Partnerství mezi Hainaut, Nord/Pas-de-Calais a Západními Flandrami trvá již od roku 1991. V roce 1992 se k němu přidružilo i hrabství Kent.
Díky vlakům TGV, trajektům a tunelu pod lamanšským průlivem jde o hospodářsky i strategicky významnou oblast. Partnerství se zabývá různými činnostmi, jež mají pomoci lidem, kteří se chtějí vzdělávat nebo pracovat na druhé straně hranice. Navíc podporuje i zaměstnavatele, kteří mají zájem o přeshraniční nábor pracovních sil. Partnerství vybudovalo síť vyškolených poradců pro Eures, kteří poskytují informace a poradenství uchazečům o práci i zaměstnavatelům.
Činnosti partnerství zahrnují:
- zprostředkování přístupu k "národním službám",
- pořádání seminářů pro uchazeče o zaměstnání a informačních setkání pro příhraniční pracovníky,
- zprostředkování výměny nabídek zaměstnání a žádostí o zaměstnání,
- poskytování informací o životních a pracovních podmínkách ve všech čtyřech regionech,
- podporu politiky vzdělávání zacílené na usnadnění přeshraniční mobility,
- výměnu osvědčených postupů,
- poskytování základních statistických údajů pro zaměstnavatele a informací o mzdových nákladech a důležitých právních předpisech.
Partneři
EuresChannel je sítí, jež se opírá o dobrovolnou spolupráci svých členů. Podobně jako regiony samotné, jež mají své vlastní jazyky a kulturu, i partnerství EuresChannel je velmi různorodé:
- Veřejné služby zaměstnanosti regionů Nord/Pas-de-Calais, Západní Flandry, Henegavsko a Kent: ANPE, FOREM, VDAB a South Kent College určená Službami zaměstnanosti Kent,
- Meziregionální odborová rada, sdružující odbory ze všech 4 regionů Hainaut, Nord/Pas-de-Calais, Západní Flandry a Kent: ABVV, FGTB, ACV, CSC, CFDT, FO, CGT a TUC,
- Organizace zaměstnavatelů ze 4 členských regionů: UCM, Cité et Entreprises a UNIZO Regio Kortrijk
Koordinátor
Inge Peeraer
Adresa: Koning Albert I-laan 1.2, BE - 8020 Sint-Michiels, Bruges
Telefon: +32 474840043
Fax: +32 50 34 42 39
E-mailová adresa: inge.peeraer@vdab.be