Новини на портала

EURES в Португалия работи за справяне с безработицата

Икономическата криза, която започна през 2008 г., нанесе особено силен удар върху икономиките на редица южноевропейски държави като Португалия.При наличието на 15% безработица през февруари 2012 г. услугите на EURES са по-жизненоважни от всякога.
 
„Все повече португалци са готови да работят и живеят в други държави-членки на ЕС, особено ако не могат да намерят работа в своята страна“, обяснява Ана Маргарида Силва, член на екипа на EURES в помощ на ръководителите в Португалия. „Затова е важно ние, в EURES, да направим каквото зависи от нас, за да помогнем на хората да превъзмогнат кризата, като се възползват от мобилността“, казва тя.
 
Службата на EURES в Португалия е започнала в някои случаи, а в много други е разширила сътрудничеството с EURES в Германия, Норвегия, Швеция, Дания, Франция, Белгия, Швейцария и Обединеното кралство. Понастоящем за търсещите работа португалци се предлага все по-широк спектър от съвместни прояви и инициативи, които им помагат да се възползват максимално от възможностите в Европа.
 
„Сътрудничим си най-вече с EURES в Германия например, за да отговорим на увеличеното търсене на квалифицирани работници“, заявява Ана. Първото събитие в последния кръг от съвместни дейности е трудовата борса, проведена през юни 2011 г. в Порто и Лисабон. „Това беше средно по своите мащаби събитие с около 600 участници, предназначено главно за здравни специалисти, технически специалисти и работещи в секторите на хотелиерството и ресторантьорството. Освен участието на работодатели, осигурихме и информационни сесии за условията на живот и труд в Германия.“
 
След юни 2011 г. са проведени още две важни съвместни прояви на EURES в Португалия и EURES в Германия – през ноември 2011 г. и март 2012 г., като организаторите насочват всяко следващо събитие конкретно към даден сектор. „Събитието през март 2012 г. например беше много успешно. Поставихме акцента върху медицинските сестри, обявихме предварително конкретни профили на работните места, направихме предварителен подбор с четирима работодатели и в крайна сметка имахме около 60 кандидати – в много случаи те участваха в няколко интервюта – и най-малко 19 назначени като цяло“, разпалено обяснява Ана. Друга такава проява, предназначено за технически специалисти, ще последва на 4 и 5 юни 2012 г.
 
Голям брой от често пъти висококвалифицирани португалски граждани продължават да търсят работа и EURES в Португалия работи интензивно с останалата част от мрежата на EURES за постигане на съответствие между предлагането и търсенето. В средата на май 2012 г. повече от 20 норвежки фирми планират да дойдат в Португалия, за да участват в „Engineers Mobility Days“ („Дни на мобилността за технически специалисти“), организирани от EURES. На събитието ще присъстват също работодатели и съветници на EURES от Белгия, Швеция, Дания и Обединеното кралство. При този твърд ангажимент на мрежата на EURES да се справи с безработицата няма съмнение, че ще последват още много събития и успехи.
 
 
Прочетете повече:
 
Търсене на Ден на труда в календара със събития на EURES
 
Търсене на съветник на EURES
 
Научете повече за условията на живот и труд в различните европейски страни на портала за професионална мобилност на EURES
 
 
Научете по какъв начин EURES може да помогне на работодателите

« Назад