Новини на портала

Спонтанно нает на Европейските дни на труда в Рига

Търсещи работа лица от цяла Латвия посетиха проведените неотдавна Европейски дни на труда в Рига, където получиха информация за различни възможности за живот и работа в чужбина. Мнозина взеха участие в семинари и работни срещи за популяризиране на предприемачеството.
 
В края на миналата година в столицата на Латвия се проведе третото издание на основната проява на Европейските дни на труда в страната. В събитието, организирано от EURES Латвия, взеха участие около 5000 души.
 
Нает още същия ден
Една от основните прояви в събитието беше работен семинар с участието на заинтересовани страни и работодатели, които проведоха импровизирани интервюта за работа и показаха на търсещите работа как да правят добро впечатление и да „продават“ уменията си. Мотивиран млад мъж от публиката очевидно усвои бързо демонстрираните техники, тъй като представянето му убеди латвийско дружество за търговия на дребно да го наеме веднага.
 
Друг семинар, проведен успоредно с първия, имаше за цел да насърчи младите хора да обмислят възможността за започване на самостоятелен бизнес. Той се осъществи като част от кампанията Youth@Work — инициатива на Европейската комисия, целяща създаване на контакти между младите хора и бизнеса. Около 130 посетители участваха в семинарите, посветени специално на маркетинг в интернет и възможности за финансиране от ЕС.
 
Възможности в чужбина
 
Безработицата в Латвия намалява, но все още е висока с равнище от малко над 16 %*. Освен това по данни на Латвийската държавна служба по заетостта за всяко свободно работно място се борят 38 безработни.
 
Целта на събитието беше да предостави информация и консултации за актуалното състояние на пазара на труда и за условията на живот и труд в девет страни, участващи в EURES (Дания, Германия, Естония, Финландия, Латвия, Нидерландия, Норвегия, Полша и Обединеното кралство). Посетителите се консултираха с присъстващите 15 съветници на EURES по въпроси, свързани със заетостта в секторите на селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството, строителството и производството, и получиха полезна информация за възможности за професионална реализация.
 
 
Повече информация:
 
Посетете официалния уебсайт на кампанията Youth@Work
 
Търсене на ден на труда в календара на събитията на EURES
 
Търсене на съветници на EURES
 
Научете повече за условията на живот и труд в различните европейски държави на портала за професионална мобилност EURES
 
 
Търсене на квалифицирани служители в базата данни с автобиографии на EURES
 
*Евростат, второ тримесечие на 2011 г.

« Назад