Новини на портала

От Чехия до Норвегия

Ленка Лоренцова, от Чешката република, мечтае за приключение в Европа и с помощта на EURES си намира работа, която я стимулира и й носи удовлетворение
 
Когато Ленка Лоренцова, с диплома по икономика и стопанско управление, започва да търси работа на европейско равнище, трябва да вземе много трудни решения. Добре образована, с опит и владееща няколко езика, Ленка е готова да се премести в различни държави от ЕС, но животът в Норвегия и предлаганите от EURES Норвегия услуги я убеждават.
 
По време на почивка в Норвегия Ленка се свързва със съветника на EURES Вегард Карбьо, представя автобиографията си, обсъжда различни възможности за своето професионално развитие и след това започва да търси подходяща работа. След първоначалните трудности Ленка обмисля да прекрати търсенето на работа, но благодарение на Вегард, който я кани на трудова борса в Трондхайм, за да се срещне с потенциални работодатели, усилията й се възнаграждават.
 
На трудовата борса Norbitech AS – норвежка фирма с 30-годишен опит в областта на доставката на широка гама от електронни услуги и продукти – е представена от управителя, Шел Магнус Круг, който търси бъдещи инженери. Norbitech AS дейно използва услугите на съветниците на EURES за набиране на служители за някои от свободните работни места във фирмата, за които е по-трудно да бъдат наети служители. „Срещнах Ленка на трудовата борса в Трондхайм и видях, че е работила в автомобилната промишленост и има богат професионален опит. Тъй като 60% от оборота идват от износ, веднага видях възможност как добре да използвам уменията й.” казва Шел.
 
Вследствие на това Ленка е наета от Norbitech AS за управител на основните продажбите и задълженията й са разнообразни, широкомащабни и интригуващи. „Управлявам основните продажби, но работя и в много други области,” коментира Ленка. С добри изгледи във фирмата, обучение по норвежки и любов към страната това изглежда е успех, с който човек може да се похвали: „Обичам Норвегия, работата ми доставя удоволствие и със сигурност възнамерявам да остана.”
 
 
Прочетете повече:
 
Търсене на Ден на труда в календара на EURES със събития
 
Търсене на съветници на ЕURES
 
Прочетете повече за условията на живот и труд в различните европейски държави на портала за професионална мобилност EURES
 
 
Търсене на квалифицирани служители в базата данни с автобиографии на EURES
 
Прочетете какво EURES може да направи заработодателите

« Назад