Новини на портала

Евродеск – извор на информация за младежта в Европа

Знаете ли, че Евродеск ви дава достъп до над 200 програми, 350 организации и над 1800 източника в Европа и по света? Ако имате въпроси относно работа, пътуване, обучения или доброволен труд, обърнете се към Евродеск.
 
МрежатаEurodesk, която през 2010 г. отбеляза 20-ата си годишнина, предоставя информация за европейски програми и политики, насочени към европейската младеж. Мрежата започва да функционира през 1990 г. в Единбург като малък регионален проект, който събира на едно място информация от интерес за младите хора. През последните две десетилетия мрежата се разраства значително и се утвърждава като един от основните източници на информация за младите хора в над 33 държави в Европа.*
 
Както посочва председателят на Евродеск Райнхард Швалбак: „Днес Евродеск е активно действаща мрежа, която предлага на младежите и на хората, работещи с тях, много повече от „европейска информация“.
 
Мрежата, за която той говори, включва над 900 регионални и местни партньори и предоставя достъп до: информация за възможности за работа, обучения, пътуване и доброволен труд в Европа; организира събития, изложби и конкурси на тема европейска мобилност и възможности за финансиране; издава периодични публикации и новини; и предоставя връзки към редица други организации. Тя поддържа дори раздел „Задайте своя въпрос за ЕС тук“, чрез който можете да изпратите въпроса си по електронна поща директно до партньор на мрежата.
 
Ако се питате каква е разликата в сравнение с EURES… EURES се занимава главно с осъществяване на връзка между търсещи работа и работодатели на всякаква възраст и с трудовата им мобилност в ЕС, а Евродеск обхваща още няколко области и работи само с млади хора.
 
Според Аня Руланд, директор на Евродеск, силата на мрежата е в това, че тя е „достатъчно гъвкава, за да поддържа общ стандарт на качествени информационни услуги в цяла Европа, като взема предвид разнообразието от национални приоритети и подходи“.
 
От 2007 г. Евродеск е част от постоянната помощна структура на програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия, която предлага различни дейности за млади хора.
 
Ако имате въпроси, свързани с Европа, обърнете се към Евродеск.
 
* ЕС-27 и Норвегия, Исландия, Хърватия, Швейцария, Лихтенщайн и Турция.
 
 
Повече информация:
 
Прочетете повече за източниците, достъпни на уебсайта на Евродеск.
 
Прочетете повече за програмата Младежта в действие.
 
 

« Назад