Новини на портала

Европейски дни на заетостта през 2010 г.

Сезонът на Европейските дни на заетостта за 2010 г. започна. Тази есен ще се проведат стотици прояви в цяла Европа, в големи и малки градове, които ще съберат лица, търсещи работа, и работодатели, търсещи идеалния кандидат.

В сегашния икономически климат, когато много държави страдат от високи нива на безработица, известно време на пребиваване и работа на друго място в Европа може да бъде едно добро решение. То не само дава на лицата, търсещи работа, възможността да увеличат уменията си и своя професионален опит, но и работодателите могат да въведат нови езици и подходи на работното място, като наемат служители от други европейски страни.

EURES, Европейската мрежа по въпросите на трудовата мобилност, е готова да помогне на хора, които или търсят работа, или искат да наемат служители в друга европейска държава. EURES предлага услуги за постигане на съответствие на пазара на труда в ЕС ― както в интернет и чрез мрежа от 850 съветници на EURES, така и чрез помощ и консултации през целия процес на преместването.

Европейските дни на заетостта предлагат идеалната възможност да се открие онова, което Европа може да предложи. Дните на заетостта са различни по обхват и теми, но всички те се провеждат с цел насърчаване на мобилността. Дните предлагат идеалната среда за лица, търсещи работа и желаещи да сменят работата си, от всички възрасти и с всякакъв произход, да се срещнат с работодатели, да получат информация за условията на живот и работа в друга държава и да говорят със съветниците на EURES относно евентуалните нови възможности в чужбина. Същевременно работодателите, търсещи нови служители или имащи желание да видят какво може да предложи друг пазар на труда, могат да организират щандове, да изнасят презентации и дори да провеждат интервюта с подбрани кандидати.

Тази година Европейски дни на заетостта ще се проведат в повечето европейски държави ― от Естония до Белгия и Италия. Някои са съобразени с хората, живеещи в трансгранични региони; други са за студенти и завършващи висше образование, които търсят информация за обучение, образование или първата си работа в друга страна. Трети може да са за хора, работещи в конкретен сектор, като здравните грижи. Независимо от възрастта, произхода или специалността ви, със сигурност ще има интересна проява недалеч от вас.

Миналата година проявите бяха изключително разнообразни, така че за участниците беше лесно да намерят подходящата за себе си. Ето няколко примера за проявите през 2009 г.

Познан, Полша
Петият Европейски ден на заетостта, състоял се в Познан, се проведе с участието на EURES Полша и на общинските власти в Познан. Съветници на EURES от Германия, Австрия, Норвегия, Швеция, Дания, Финландия, Обединеното кралство и Ирландия присъстваха и говориха с участниците за условията на живот и работа в тези страни, както и за откриващите се пред тях възможности. Повече от 20 европейски работодатели взеха също участие в разговорите с полски работници в секторите на здравните и социалните грижи, строителството, земеделието и хранителния сектор.

Франкфурт, Германия
За тази проява хиляди лица, търсещи работа, пристигнаха за разговори с германски и европейски работодатели, съветници на EURES, работещи в „EURES Village“ както и представители на мрежи, като Europass and Eurodesk. Презентациите относно условията на живот и работа в Ирландия, Австрия, Малта, Испания, Обединеното кралство, Франция, Швейцария, Швеция, Норвегия и Дания също привлякоха голям брой заинтересувани участници и работодателите заявиха, че са изключително доволни от броя и качеството на кандидатите, с които са разговаряли.

Брюксел, Белгия
Водещата проява на EURES, брюкселският Европейски ден на заетостта, е единствена по рода си. Всяка година тя привлича хиляди хора от цяла Европа ― лица от други държави, търсещи работа, лица, искащи да сменят работата си, които живеят вече в Брюксел, и работодатели, надяващи се да с срещнат с квалифицирани и говорещи много езици кандидати. През 2009 г. на този ден дойдоха около 12 000 лица, търсещи работа, и 80 работодатели. Присъствието на EURES беше силно и съветниците на EURES бяха на разположение за съвети относно писането на СV и даваха информация на участниците за възможностите в Брюксел и други страни.

За допълнителна информация относно предстоящи прояви посетете календара на събитията в портала на EURES или говорете с най-близкия до вас съветник на EURES http://ec.europa.eu/eures.

« Назад