Новини на портала


Ускорете своята кариера!

Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) (CERN), със седалище в Женева, Щвейцария, е сред водещите световни центрове за научни изследвания и постоянно набира обещаващи и квалифицирани кандидати. За наскоро дипломиралите се и търсещите работа от цяла Европа в тази сфера на дейност да намерят работа в CERN би представлявало невероятно постижение.

Като се има предвид, че се очаква безработицата във Финландия да достигне 10% през следващата година е възможно някои граждани на страната да се нуждаят от помощ за намиране на работни места, където да могат да приложат специализираните си умения и познания. Съветникът на EURES във Финландия Томи Пуранен и неговите колеги работят за засилване на сътрудничеството с CERN с цел да подпомогнат своите търсещи работа клиенти. Според г-н Пуранен „Към момента в CERN не работят много служители от Финландия, което организацията желае да промени - скандинавските страни се ползват с добро име по отношение на високо квалифицирания технически и научен капацитет, който могат да предложат“. Г-н Пуранен отбелязва също така, че в ЦЕРН има различни възможности за завършващи научни работници: „Едно от нещата, неизвестни на търсещите работа във Финландия, е че освен работата на пълно работно време организацията предлага също многобройни стажантски програми и лятна работа за студенти. Ето защо повишаването на информираността за CERN сред студентите и завършващите би било от огромна полза за всички.“

Г-н Пуранен и колегите му от EURES участват в организирането на Европейските дни на труда в цяла Финландия в сътрудничество със службите за академично професионално развитие в Турку, отдела за професионално развитие в Университета за приложни науки в Турку и Института за професионално развитие там. Дните на труда се състоят за първи път през 2006 г., като CERN е сред поканените организации. Оттогава насам CERN участва редовно. „Предимството на това да се участва в дни на труда е, че търсещите работа на местно ниво могат направо да прегледат свободните работни места, които предлагаме, а лицата за контакт в EURES за отделните страни могат да се осведомят по-добре относно това какво точно търсим“, споделя г-ца Клементин Лехтинен, съветник по човешките ресурси в CERN . Организацията се ползва с голям интерес на събитията, като г-ца Лехтинен подчертава, че те не търсят само физици: „Търсим високо квалифициран персонал във всички области, който да се интересува от дейността ни“.

Екипът на EURES помага също така в развиването на връзките между CERN и финландските университети. Г-н Пуранен споделя: „Миналата година CERN се свърза с нас и изрази интерес да изнесе представяне в Техническия университет в Хелзинки, който е най-големият технически университет във Финландия. Ние се обърнахме от тяхно име към отдела за професионално развитие в университета и организирахме представянето.“

По този начин става ясно колко голяма е ползата от развиване на добри взаимоотношения с международни организации. „Надяваме се да имаме възможност за по-тясно сътрудничество с други организации като CERN и да им осигурим достъп до висококвалифицирания персонал, който търсят“, заключава г-н Пуранен.

« Назад