Новини на портала


Обмен на млади трудещи се между Алпите и крайбрежието

Интегрирането на младите хора към трудовия пазар е едно от най-значимите предизвикателства на деня. Jeunes Emplois Mobilité (Трудова мобилност на младите хора, JEM), регионална мрежа от местни агенции в югоизточния регион Rhône-Alpes (Рона-Алпи), е решила да приложи по-различен подход към тази задача, а именно – да използува трудовата мобилност за подобряване на квалификацията на младите трудещи се.

Europe Top Depart е проект за професионално обучение, организиран от JEM с подкрепата на програмата на Европейския съюз Leonardo da Vinci („Леонардо да Винчи”). В рамките на този проект през 2004 г. френската мрежа започна сътрудничество с Kentro Eppagelmatikis Anaptixis (Център за професионално развитие, KEA) на остров Крит. Първоначално проектът помогна на десет млади хора от региона Рона-Алпи да завършат през лятото на 2005 г. тримесечен стаж в клоновете на KEA на Крит. Този първи опит имаше пълен успех. Участниците трябваше да се справят с изцяло нови условия на живот и труд. Те трябваше да свикнат със съвсем различна културна и социална обстановка, както и с непознат език. И се справиха отлично.

Процесът на подбор за десетимата стажанти беше много задълбочен. След извършване на предварителния подбор от страна на френския партньор в проекта от Крит дойде представител на KEA, за да участва в окончателния подбор. Гръцкият гост беше запознат и с многобройните други дейности на JEM за подпомагане на младите хора, навлизащи на трудовия пазар.

След този опит френските и гръцките партньори се споразумяха за по-продължително сътрудничество. Този постоянен проект осигурява редовен обмен на сезонни работещи в туристическия сектор, също така, като положителен страничен ефект, той помага на местните туристически фирми в периоди на недостиг на работна ръка. Основната цел обаче е да се предостави възможност на младите хора да придобият опит в международна работна обстановка и да подобрят своите професионални и езикови умения.

Разбира се, проектът не се развива еднопосочно. През декември 2005 г. млад готвач от Крит беше нает в хотел в региона Рона-Алпи за период от общо три месеца и половина. Френските организатори подпомогнаха престоя му във Франция, като предоставиха информация относно административните и правните изисквания, организираха пътуването му и осигуряваха редовни указания за работодател и работник. Благодарение на силната мотивация на работещия от Крит и на подкрепата на френския работодател техният съвместен опит беше повече от положителен.

През лятото на 2006 г. още една група от млади френски работещи беше изпратена на работа на остров Крит. Двама от тях бяха вече участвали в програмата за мобилност Europe Top Depart, която освен на Крит се осъществява в Испания и Ирландия. Те бяха запознати с контекста и успешно намериха работа в туристическата индустрия на Крит. KEA отново изигра ролята на местен партньор, подпомогна достъпа до работни места и оказа помощ при настаняването, както и относно правните и административните въпроси.

По всичко изглежда, че инициативата между Франция и Гърция ще продължи с бъдещ обмен, като по този начин ще насърчи взаимната мобилност на сезонни работещи. Това е добър пример за използване на нашия голям европейски трудов пазар по много положителен начин.

« Назад