Имате ли нужда от помощ?  
Имате ли нужда от помощ?