Informácie o trhu práce

Print this page

Slovensko - Zilinsky kraj

Stručný opis trhu práce

 

Žilinský kraj sa rozkladá v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou 6 809 km2 zaberá 13,9 % rozlohy štátu a je tretím najväčším krajom Slovenskej republiky. Severozápadná hranica je súčasne štátnou hranicou s Českou republikou a na severe hraničí s Poľskom. Kraj má spoločné hranice s tromi ďalšími krajmi Slovenska - Trenčianskym, Banskobystrickým a Prešovským. Žilinský kraj zahŕňa päť prirodzených historických regiónov: Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec.

Podľa územno - správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. sa Žilinský kraj člení na 11 okresov: Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina. V kraji je 315 obcí, z toho 19 so štatútom mesta.

Počtom 691 509 obyvateľov patrí Žilinský kraj na tretie miesto v rámci krajov SR. Kraj patrí medzi významné hospodárske regióny s rozvinutým priemyslom.

Žilinský kraj je región s veľkým investičným potenciálom. K dispozícii je dobrá základňa pre potreby high-tech odvetví, ako je softvérové inžinierstvo, informačné a komunikačné technológie, elektrotechnika, elektronika. V posledných rokoch sa tiež zrýchlil rozvoj služieb  - najmä v oblasti financií, výskumu a vývoja, cestovného ruchu, logistiky a obchodu. Región má dlhodobú tradíciu v strojárenskej výrobe (železničné zariadenia, ložiská, stavebné stroje a nástroje), na ktorú nadviazal automobilový priemysel. Lídrom regionálneho hospodárskeho rastu je kórejská automobilka KIA Motors, ktorá je zároveň najväčšou realizovanou zahraničnou investíciou v kraji. Dôležitú úlohu zohráva lesníctvo, pretože lesy pokrývajú viac ako 50% rozlohy regiónu. Vďaka týmto bohatým zdrojom dreva sú v regióne tradične dobre etablované odvetvia, ako drevospracujúci priemysel a výroba papiera a celulózy. Kraj je bohatý na minerálne pramene, viaceré aj s liečivými účinkami, čo sa významnou mierou zasluhuje o rozvoj kúpeľníctva, wellness služieb, ako aj výroby nápojov. Rýchle napredujúcou a  perspektívnou oblasťou hospodárstva je cestovný ruch. 

Ku koncu roka 2019 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1 092 EUR, pričom v Žilinskom kraji sa mzda pohybovala pod jej priemerom. V rámci Žilinského kraja sú najlepšie ohodnotení ľudia na najvyšších pracovných pozíciách ako riaditelia a manažéri. Ich mzdy sa spravidla pohybujú v rozmedzí od dvojnásobku do štvornásobku priemernej mesačnej mzdy v SR. Najmenej si zarobia upratovačky a chyžné, ktoré v hrubom zarobia okolo 580 Eur. O nič lepšie nie sú na tom predavačky v maloobchode, poštárky či vrátnici. Mesačne zarobia minimálnu mzdu. 

Podľa štatistických údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny stav uchádzačov o zamestnanie v Žilinskom kraji ku koncu marca 2020 dosiahol úroveň 16 921 osôb, čo je 4,09% miera evidovanej nezamestnanosti.

Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola k  31. marcu 2019 v okrese Dolný Kubín 4,91% a najnižšia v okrese Martin 3,35%. 

Miera evidovanej nezamestnanosti v Žilinskom kraji bola k 31. marcu 2020 o 1,10 % nižšia ako miera evidovanej nezamestnanosti v SR, ktorá bola na úrovni 5,19%.

Najvýznamnejší zamestnávatelia v Žilinskom kraji: 

Kia Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Kysucké Nové Mesto

Mobis Slovakia s.r.o., Gbeľany

Žilinská univerzita v Žiline

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

ŽOS Vrútky a.s., Vrútky

ECCO Slovakia a.s., Martin

Univerzitná nemocnica Martin, 

TRIM Leader, a.s. Košťany nad Turcom

Volkswagen Slovakia, a.s., závod Martin

Hanes Global Supply Chain Slovakia a.s. Čadca

Kysucká nemocnica s poliklinikou, Čadca

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Čadca

Panasonic Electronic Devices Slovakia, s.r.o., Trstená

Visteon Electronics Slovakia s.r.o., Námestovo

Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o., odštepný závod Námestovo Hern s.r.o., Námestovo

OFZ a.s., Široká 

Miba Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N. Jégeho Dolný Kubín

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok- Ružomberok

Mondi SCP a.s., Ružomberok

Tatry Mountain Resort, a.s. Demänovská Dolina

IKEA Industry Slovakia , s.r.o. - odštepný závod Jasná, Závažná Poruba

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš

SlovTan Contract Tannery, spol. sr.o., Liptovský Mikuláš

COOP Jednota, s.d., Liptovský Mikuláš

Eltek, s.r.o., Liptovský Hrádok

 

Text bol naposledy upravený: 07/2020


Ste spokojní s informáciami poskytnutými na tejto stránke?