Διαβίωση και εργασία : Σλοβενία Ζητήστε βοήθεια για το τμήμα αυτό

επιλογή από τον χάρτη


Πληροφορίες για την αγορά εργασίας,Εθνικό Επaίπεδο, Σλοβενία

  • Συνοπτική επισκόπηση της αγοράς εργασίας
  • Πού υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας;
  • Πού υπάρχουν διαθέσιμοι εργαζόμενοι;

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας,Σλοβενία

  • Κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
  • Εύρεση εργασίας
  • Traineeships & Apprenticeships
  • Μετακίνηση σε άλλη χώρα
  • Συνθήκες εργασίας
  • Συνθήκες διαβίωσης

Ελεύθερη κυκλοφορία,Σλοβενία

  • Πληροφορίες σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από, προς και ανάμεσα στα νέα κράτη μέλη