Eläminen ja työskentely : Norja Ohje

valitse kartasta


Tietoa työmarkkinoista,Kansallinen Taso, Norja

  • Lyhyt katsaus työmarkkinoihin
  • Missä on avoimia työpaikkoja?
  • Mistä työntekijöitä on saatavissa?

Elin- ja työskentelyolot,Norja

  • Työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevat säännöt
  • Työpaikan löytäminen
  • Traineeships & Apprenticeships
  • Muuttaminen toiseen maahan
  • Työolot
  • Elinolot

Vapaa liikkuvuus,Norja

  • Tämä osa on vanhentunut, se poistetaan pian.