Tietoa työmarkkinoista

Print this page

Suomi - Lappi

Lyhyt katsaus työmarkkinoihin

 

Lappi on pohjoisen napapiirin molemmin puolin sijaitseva Suomen ja  EU:n pohjoisin kansainvälinen maakunta. Lapin pinta-ala on lähes kolmannes Suomen pinta-alasta. Lapilla on yhteistä valtakunnan rajaa EU maan Ruotsin, ETA maan Norjan ja Venäjän kanssa. Lapissa on 21 kuntaa Ja asukkaita noin 177 200 .  Väestötiheydeltään Lappi on Suomen harvimmin asuttu. Väestöstä 60 % asuu kolmessa suurimmassa kaupungissa: Rovaniemellä (63 000), Torniossa ( 21 600) ja Kemissä (20 700). Ulkomaan kansalaisia asuu Lapissa 4 000. .

Lapissa on 70 200 työpaikkaa, joista yksityissektorilla on 65 % , kunnissa 29 % ja valtiolla 7 %. Alueella toimii 12 500  yritysten toimipaikkaa, joista suurin osa työllistää alle viisi työntekijää. .  Uudet työpaikat syntyvät pääosin yrityksiin. Työpaikoista kolme neljäsosaa on yksityisissä tai julkisissa palveluissa, viidennes jalostuksessa (teollisuus, rakentaminen, kaivos- ja louhinta) ja 4 % alkutuotannossa. Palveluissa työllistävät eniten terveys- ja sosiaalipalvelut, matkailu ja kauppa. Omaleimaisin elinkeinoista on porotalous.

Lapin vahvuuksia ovat kansainvälisyys sekä elinkeinorakenteen monipuolisuus. Kasvavia ja kehittyviä aloja ovat matkailu, palvelut sekä vientivetoiset kaivostoiminta ja teollisuus. Kemiin ja Kemijärvelle suunnitteilla olevien biotuotetehtaiden/-jalostamojen rakentamis- ja toimintavaiheen  työvoimatarpeet  tulevat olemaan merkittäviä. Lapissa panostetaan digitalisaation hyödyntämiseen ja robotiikan kehittämiseen arktisessa ympäristössä, olosuhteissa ja testaustoiminnassa. Lapin puhdas ilma ja  luonto mahdollistavat luonnontuotteiden jalostuksen, kasvattamisen ja  hyödyntämisen monilla toimialoilla. Myös luovat alat mm. mediatuotanto ovat kasvussa.

Matkailu ja sitä tukevat palvelut kasvavat Lapissa kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden määrän kasvaessa.  Tunnettuja matkailukeskuksia tuntureineen ovat Levi, Ylläs, Pallas, Olos, Kilpisjärvi, Saariselkä, Pyhä-Luosto ja Sallatunturi. Rovaniemen seutu on  tunnettu Napapiiristä, Joulupukista ja Ranuan eläinpuistosta. Meri-Lapin tunnettuja matkailukohteita ovat ympärivuotinen lumilinna ja jäänmurtajaristeilyt. Matkailu työllistää eniten talven ja kevään sesonkiaikoina, mutta myös Lapin kesä ja syksyn ruska-aika vetävät matkailijoita. Matkailuinvestoinnit heijastuvat työvoimatarpeina rakennusalalla.  

Lapissa on vahva, kasvava ja vientivetoinen perusteollisuus alihankintaketjuineen.. Teollisuutta on eniten Kemi-Tornion alueella. Suurimpia teollisuuden toimialoja ovat metallien jalostus (Outokumpu Oyj, Torniossa), paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (Stora Enso, Metsä Fibre, Kemissä), moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus (BRP Finland, Rovaniemi) sekä sahatavaran ja puunjalostus. Logistiikka (maa- ja rautatieliikenne, Kemin ja Tornion satamat sekä 5 lentokenttää) työllistää myös merkittävästi. 

Toiminnassa olevien kaivosten lisäksi Lapissa on suunnitteilla useita kaivoksia ja malminetsintä on vilkasta. Kaivosala työllistää tuhansia lappilaisia joko suoraan, alihankintojen, urakointien tai viranomaistyön kautta. Lapissa toimii kolme metallimalmikaivosta: Kemin kromikaivos, Kittilän kultakaivos sekä Kevitsan monimetallikaivos. Alalle tarvitaan osaavia työntekijöitä. 

Korkeakoulutasoista koulutusta tarjoaa Lapin Yliopisto Rovaniemellä sekä Lapin ammattikorkeakoulu Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Ammatilliset oppilaitokset järjestävät koulutusta eri puolilla Lappia. Lapin oppilaitoksissa opiskelee ulkomaalaisia opiskelijoita useista eri maista.

Ammattibarometrista saat informaatiota, missä ammateissa Lapissa on pulaa osaavista työntekijöistä ja missä niistä on ylitarjontaa. Lisätietoja Lapista löydät muista linkeistä.

 

Tekstiä muokattu viimeksi: 11/2020


Oletko tyytyväinen tällä sivulla annettuihin tietoihin?