Tietoa työmarkkinoista

Print this page

Suomi - Lappi

Lyhyt katsaus työmarkkinoihin

 

Lappi on Suomen pohjoisin kansainvälinen maakunta. Lapin pinta-ala on lähes kolmannes koko maan pinta-alasta. Alue muodostuu kuudesta seutukunnasta ja 21 kunnasta. Etäisyydet maakunnan sisällä ovat hyvin pitkiä. Lapilla on yhteistä rajaa kolmen valtion kanssa; Ruotsin, Norjan ja Venäjän. Lapissa on asukkaita  yli 179 200. Väestöstä lähes 60 % asuu kolmessa suurimmassa kaupungissa: Rovaniemellä asukkaita on  62 420, Torniossa  21 930 ja Kemissä  21 560. Väestömäärältään pienin alle 1 000 asukkaan kunta on Pelkosenniemi. Ulkomaan kansalaisia asuu Lapissa  yli 4 000.

Väestön väheneminen ja ikääntyminen on Lapin haaste. Vuonna  2017väestö väheni yli 980 henkilöllä. Syntyneitä on vähemmän kuin kuolleita ja Lapista muutetaan muualle Suomeen enemmän kuin muualta Lappiin. Sen sijaan ulkomailta Lappiin muutti viime vuonnakin yli 810 henkilöä eli lähes 3 kertaa enemmän kuin Lapista ulkomaille. Elinkeinoelämän myönteisen kehityksen odotetaan tulevina vuosina heijastuvan myönteisesti myös Lapin väestökehitykseen.

Alueen vahvuutena on elinkeinorakenteen monipuolisuus: kärkinä matkailu ja palvelualat, kaivosala sekä vahva perusteollisuus. Energiasektorilla biotalouteen liittyy positiivisia odotuksia. Kemiin suunnitellaan biodieseltehdasta ja Kemijärvelle biojalostamoa, joiden molempien rakentamis- ja toimintavaiheen työvoimatarpeet ovat merkittäviä. Lapissa panostetaan digitalisaation hyödyntämiseen ja robotiikan kehittämiseen arktisessa ympäristössä, olosuhteissa ja testaustoiminnassa. Myös luonnontuotteiden jalostus ja luovat alat ovat kehittyviä aloja. Lapin sijainti, kansainvälisyys ja lähialueiden mahdollisuudet luovat positiivista tulevaisuuden uskoa.

Työpaikkoja Lapissa on noin 68 100. Lapin työpaikkarakenne on palveluvaltainen: työpaikoista kolme neljäsosaa on julkisissa tai yksityisissä palveluissa, viidennes jalostuksessa ja runsas 5 % alkutuotannossa. Omaleimaisin Lapissa harjoitettavista elinkeinoista on porotalous. Työpaikoista 63 % on yksityissektorilla, 30 % kuntasektorilla ja 8 % valtiolla. Lapin yritykset ovat pääosin pieniä: Lapissa toimii lähes 12 240 yritysten toimipaikkaa ja niistä suurin osa työllistää alle 5 henkilöä. Kemi-Tornion alue on Lapin teollisuuskeskittymä. Lapin teollisuus työllistää yli 6 900, kaivostoiminta mukaan lukien lähes 8 500 työntekijää. Suurimpia työllistäjiä ovat metalli- ja metsä-/puuteollisuus.

Matkailu liitännäiselinkeinoineen on tärkeä toimeentulolähde ja työllistäjä Lapissa. Matkailun ja kaupan alalla tarvitaan kielitaitoista työvoimaa. Kotimaisten matkailijoiden lisäksi Lappi on suosittu ulkomaalaisten matkailijoiden kohde. Kansainvälisesti tunnettuja matkailukeskuksia ovat Levi, Ylläs, Pallas, Olos, Kilpisjärvi, Saariselkä, Pyhä-Luosto ja Sallatunturi. Rovaniemen seutu on merkittävä matkailukohde ja tunnettu mm. Napapiiristä, joulupukista ja Ranuan eläinpuistosta.  Myös Meri-Lapin alueella matkailijamäärät ovat kasvussa. Lapissa järjestetään vuosittain useita valtakunnallisia ja kansainvälisiä tapahtumia ja kokouksia.

Kaivostoiminnan merkitys työllistäjänä on kasvussa Lapissa. Toiminnassa olevien kaivosten lisäksi Lapissa on suunnitteilla useita kaivoksia ja malminetsintä vilkasta. Kaivosala työllistää tuhansia lappilaisia joko suoraan, alihankintojen, urakointien tai viranomaistyön kautta. Lapissa toimii kolme metallimalmikaivosta: Kemin kromikaivos, Kittilän  kultakaivos sekä Kevitsan monimetallikaivos. 

Rakennusalalla on nähtävissä selvää vilkastumista, erityisesti matkailurakentemisesa, mikä lisää ammattitaitoisen työvoiman tarvetta. Meneillään olevat ja käynnistyvät tiehankkeet heijastuvat myönteisesti maanrakennustoimialalle. Lapissa on vireillä paljon isoja hankkeita, erityisesti kaivossektorilla, matkailussa ja biotaloudessa. Myös Lapin  lähialueiden  investoinneilla on merkittävä vaikutus koko Pohjoisen alueen elinkeinoelämään.

Korkeakoulutasoista koulutusta tarjoaa Lapin Yliopisto Rovaniemellä sekä Lapin ammattikorkeakoulu Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Ammatilliset oppilaitokset järjestävät koulutusta eri puolilla Lappia. Lapin oppilaitoksissa opiskelee ulkomaalaisia opiskelijoita useista eri maista.

Ammattibarometrista saat informaatiota, missä ammateissa on kysyntää työntekijöistä ja missä mahdollisesti ei.

 

Tekstiä muokattu viimeksi: 11/2018


Oletko tyytyväinen tällä sivulla annettuihin tietoihin?


Tarvitsetko apua?  
Tarvitsetko apua?