Laisvas judėjimas

Informacija apie pereinamojo laikotarpio taisykles, reglamentuojančias laisvą darbuotojų judėjimą iš/į ir tarp naujųjų valstybių narių

Europos Komisija:

Europos ekonominei erdvei (EEE) priklausančiose šalyse 1 laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš pagrindinių teisių, leidžiančių vienos EEE šalies piliečiams dirbti kitoje EEE šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip dirba tos valstybės narės piliečiai.

Pereinamuoju laikotarpiu, kuris gali trukti iki 7 metų nuo Kroatijos įstojimo į ES 2013 m. liepos 1 d., gali būti taikomi tam tikri laisvo darbuotojų judėjimo iš Kroatijos ir į ją apribojimai.

Šie laisvo judėjimo apribojimai taikomi tik siekiant įsidarbinti ir atskirose valstybėse narėse jie gali skirtis.

Pasirinkę šalį iš žemiau esančio sąrašo sužinosite, kokios taisyklės taikomos toje šalyje darbo ieškantiems asmenims iš kitų valstybių narių.


Reikia pagalbos?  
Reikia pagalbos?