Saorghluaiseacht

Eolas ar na rialacha idirthréimhseacha a rialaíonn saorghluaiseacht oibrithe ó na ballstáit nua, chucu agus eatarthu.

An Coimisiún Eorpach:

I mBallthíortha an Limistéir Eacnamaíoch Eorpaigh (LEE) is amhlaidh atá 1 an tsaorghluaiseacht oibrithe ina ceart bunúsach a cheadaíonn náisiúnaigh ó thír LEE amháin obair i dtír LEE eile ar na coinníollacha céanna agus atá ag saoránaigh féin an bhallstáit sin.

Le linn idirthréimhse a mhairfidh suas le 7 mbliana tar éis aontachas na Cróite ar an 1 Iúil 2013, féadfar coinníollacha áirithe a chur i bhfeidhm a chuirfidh srian ar shaorghluaiseacht oibrithe chun na Cróite agus amach aisti

Ní bhaineann na srianta seo ach le saoirse gluaiseachta chun críche glacadh le post, agus d’fhéadfadh rialacha éagsúla bheith ag gach ballstát.

Trí thír sa liosta thíos a roghnú is ea a gheobhaidh tú amach na rialacha a fheidhmíonn an tír úd don lucht cuardaigh fostaíochta ó bhallstáit eile.


An bhfuil cabhair ag teastáil uait?  
An bhfuil cabhair ag teastáil uait?